Dela

Facebook Mail Twitter

Ekologisk konstvetenskap ämne för ny antologi

Antarktis

Antarktis. Foto: iStock

Vilken betydelse kan konsten ha mot bakgrund av pågående klimatförändringar? Hur gestaltas människans omvandlingar av jorden, havet och atmosfären i konst och visuell kultur? I en ny antologi introduceras forskningsfältet ekologisk konstvetenskap i Sverige.

Bakom den nya antologin Ekologisk konstvetenskap Länk till annan webbplats. ligger konstvetarna Dan Karlholm och Anna-Maria Hällgren. Under flera år har de brottats med klimatkrisens koppling till det egna ämnet och ville utmana sin egen disciplin med att förhålla sig till den alltmer alarmerande samtid som klimatkrisen skapat.

– Det här är ett stort ämne inom humaniora men inom den här gamla vetenskapen konstvetenskap så har de här frågorna inte systematiskt lyfts. Traditionell konstvetenskap har varit en konstnärshistoria med utvalda mästerverk, det är dem man följt och historiserat, men detta perspektiv som vi lanserar förankrar verken i geologin istället för i konstnärer, säger Dan Karlholm, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

Ekologisk konstvetenskap

Enligt honom är det konstnärerna själva som ligger i framkant och ekokritiska aspekter har länge funnits i vår samtidskonst. Samtidigt har konsten kommit att fungera som en legitimering av den moderna expansionen och framstegstanken i vårt fossilberoende moderna samhälle. Trots att konsten varit på ytan radikal och samhällskritisk har den också blivit en del av att ”råttracet” där allt ständigt måste utvecklas, menar Dan Karlholm. Och nu är vi i en situation där vi måste ställa om.

– Den här boken är vårt svar på frågorna om konstens förankring i ett större ekologiskt perspektiv. Den gröna omställningen är nödvändig, det får effekter på alla vetenskaper inklusive vår egen. Alla måste tänka i nya banor och det här är vårt sätt att bidra till en mer hållbar ekologiserad konstvetenskap.

I boken finns en mångfald av ämnen såsom landskapsarkitektur, koloniala strukturer och samtidskonstnärer som arbetar med is med historiska fenomen från antiken till vår egen samtid.

– Det handlar om att etablera en ny nyfikenhet och ödmjukhet inför konstverken som materiella artefakter, de är natur. Inte bara stenbumlingen som blir skulptur eller pigment ur jorden som blir målarfärg utan också det digitala konstverket är lika materiellt beroende av fossila produkter som ädelmetall och kisel. Det vi kan göra är att skapa en större medvetenhet att allt hänger ihop, att vi befinner oss i ett ekologiskt system.

Som ett led i satsningen att skapa en mer hållbar konstvetenskap har Dan Karlholm även varit med och startat upp en kurs i ekologisk konstvetenskap.

– Vi har sett ett stort ekointresse hos våra studenter och hoppas att den här kursen, som är öppen för alla, ska kunna starta våren 2025, säger Dan Karlholm.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Hållbarhet Läs mer om: Konst & kultur

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-06-24