Dela

Facebook Mail Twitter

FN instiftar egen dag för utbildning

Utbildning har fått en egen dag i FN-kalendern. Vi bytte ett par ord med superläraren Charlotta Granath om vikten av en jämlik utbildning.

Student läser på en surfplatta

Barns rätt till utbildning är fastslagen i deklarationen för om de mänskliga rättigheterna. Utbildning ses också som en av nycklarna för nå de 17 globala mål för en hållbar utveckling som FN satt upp. Nu har världssamfundet dessutom instiftat en särskild dag för att uppmärksamma vikten av en fri, obligatorisk, inkluderande och jämlik skolgång för alla barn världen över. Därför har de utnämnt 24 januari till internationella dagen för utbildning.

– Jag tycker det är fantastiskt att FN sätter fokus på utbildning med en sådan dag. Vi står inför stora samhällsutmaningar även i Sverige när det gäller utbildning. Vi ser hur sociala mönster reproduceras, var fjärde ungdom hoppar av gymnasiet, vi måste bli bättre på att matcha utbildningen och näringslivet, säger Charlotta Granath, som undervisar på lärarprogrammet på Södertörns högskola.

Och just frågor som rör en jämlik skola, demokrati och hållbarhet ligger Charlotta Granath varmt om hjärtat. Ett arbete som hon hyllats för ett flertal gånger. Nyligen fick hon till exempel emot Hédi Fries lärarstipendium för sin målsättning att göra koppling mellan historiska händelser och nutid i sin undervisning i grundskolan. Och att detta hjälper eleverna att hitta ett demokratiskt förhållningssätt och insikter och betydelsen av mångfald och tolerans. Charlotta Granath delar sin tid mellan Södertörns högskola och Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg. Dessutom är hon engagerad i arbetet inför Skolval 2019 och valet till EU-parlamentet i vår.

I länder som Sverige är det lätt att luta sig tillbaka och peka på vad andra behöver göra bättre. Men att sträva mot en jämlik skola som bidrar till en hållbar samhällsutveckling är inget som enbart länder utan obligatorisk skolgång behöver arbeta med. Även om deras problem och utmaningar inte kan jämföras med de som den svenska skolan står inför.

– Vi har kommit långt i Sverige, och det ska vi värdesätta. Men vi har mycket att lära av andra också. Jag tror på samarbeten och utbyte. Både arbetsmarknaden och utbildning är i dag global. Vi måste också diskutera vad utbildning för alla innebär, det är lätt att säga att det är så, säger hon.

Eleverna Charlotta Granath träffar i klassrummet känner redan från tidiga ålder pressen av att välja rätt. Många har också tydlig uppfattning om vad som är ”manliga” och ”kvinnliga” yrken. Brandman till exempel, det ser barnen som ett typiskt manligt yrke.

– Här är det viktigt att vi i skolan utmanar föreställningar om vad elever uppfattar som könsstereotypiska yrken, öppnar upp för en bred utbildnings- och arbetsmarknad och visar på vilka möjligheter som finns snarare än att begränsa eleverna, säger hon.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-21