Dela

Facebook Mail Twitter

Många godkända efter snabbspår

Flertalet godkända studenter och ett bra kollegialt samarbete är några av resultaten efter det första årets snabbspår på Södertörns högskola. I mars börjar nya studenter.

– Många på högskolan har varit involverade och det har varit ett väldigt bra samarbete, säger Sandra Karlsson, samordnare för snabbspår på Södertörns högskola.

Fötter i entré

Förra året gick totalt 24 nyanlända akademiker med en etableringsplan ett snabbspår på Södertörns högskola. Snabbspår finns i två inriktningar; Snabbspår för samhällsvetare, ekonomer och jurister och Snabbspår för socialt arbete. Kravet för att kunna gå snabbspår är att man har en godkänd examen från sitt hemland och att man har en formell dokumentation kring sin examen som blivit bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Man ska även ha en ambition att jobba inom ämnena. Snabbspår på Södertörns högskola är en uppdragsutbildning från Arbetsförmedlingen och ansvariga är Institutionen för samhällsvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.

Snabbspår sker i tre steg. Först går man en kurs i tretton veckor i yrkessvenska för att sedan göra den kompletterande utbildningen under 26 veckor och efter det så har man praktik som ordnas av Arbetsförmedlingen i mellan fyra till sex månader. Den kompletterande utbildningen som bland annat sker på Södertörns högskola motsvarar 30 högskolepoäng.

Under den kompletterande utbildningen på Södertörns högskola får studenterna läsa om den svenska välfärdsstaten, juridik, offentlig förvaltning och social arbete De får också lära sig hur Sverige är uppbyggt och vad det finns för villkor och om välfärdssamhället. Målsättningen är att de efter avslutad utbildning och praktik ska kunna arbeta inom myndigheter i Sverige.

– De flesta av studenterna hos oss har fått godkänt och utvärderingarna har varit väldigt positiva. Några av dem behöver fortfarande komplettera vissa uppgifter, berättar Sandra Karlsson.

Dragana Mirovic är en av dem som gått snabbspåret på Södertörns högskola och som först praktiserade på en myndighet och nu har fått arbete på en annan.

– Offentlig rätt, det offentliga språket, offentlig förvaltning och styrning är kurser som var mycket givande och spännande för mig. Jag lärde mig mycket och jag har fått en full bild av det svenska samhället och hur det funkar när man jobbar på en statlig myndighet. Jag kan säga att jag har kompletterat mina utländska studier på bäst möjligt sätt, säger hon.

Under utbildningen finns även ett extra studiestöd och en mentor per kurs. Eftersom utbildningen även ges under sommaren arbetar studenterna då tillsammans med mentorerna som är ett stöd.

– Snabbspår knyter verkligen an till det samhällsuppdrag vi har och att vi genom det kan verka för integration och kunskap. Vi stödjer de här personerna så att de kan komma in på arbetsmarknaden, säger Sandra Karlsson.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-07