Dela

Facebook Mail Twitter

Ny utrymningsorganisation

Nu ska det bli enklare att veta vad du ska göra vid en akut situation där Södertörns högskola måste utrymmas. Högskolan har en ny utrymningsorganisation.

– Vi hoppas med den här nya utrymningsplanen att det ska bli lättare för högskolans personal och studenter att förstå vad de ska göra i akuta situationer, säger Maria Östman, säkerhetschef på Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

I den nya utrymningsorganisationen kan vem som helst ta rollen som utrymningsinformatör. Att högskolan har valt att utforma det så beror på att det är en väldigt hög rörlighet på medarbetare inom högskolan och att väldigt få personer sitter på en och samma plats hela dagen.

– Det är därför viktigt att alla tar till sig informationen kring den nya utrymningsplanen och att alla känner att de har ett eget ansvar när larmet går, säger Maria Östman, säkerhetschef på Södertörns högskola.

På verksamhetsytor på högskolan så kommer det att finnas utrymningsstationer där det kommer finnas en utrymningsinformatörsväst och ett instruktionskort för den som blir utrymningsinformatör.

*Vid en akut situation ska den som blir utrymningsinformatör ta på sig utrymningsinformatörsvästen för att sen gå igenom lokalerna och uppmana lugnt de som är kvar att utrymma via närmaste nödutgång till återsamlingsplatsen.

*Utrymningsinformatören ska knacka på alla stängda dörrar och kontrollera toaletterna.

*När lokalerna är genomgångna så utrym till återsamlingsplatsen och försök bilda dig en uppfattning om något saknas.

*Håll uppsikt mot byggnaden och sök kontakt med väktaren, räddningstjänstens räddningsledare som har en gul hjälm eller drifttekniker från fastighetsägaren när de anländer.

*Meddela personer på återsamlingsplatsen att byggnaden kan återinrymmas, endast efter personligt besked från väktare, räddningstjänstens räddningsledare eller fastighetsägarens drifttekniker.

Alla som befinner sig på Södertörns högskola vid en akut situation har ett ansvar.

  • När utrymningslarmet går är det alltid ett skarpt larm - påbörja utrymning omedelbart!
  • Ta alltid närmaste utrymningsväg ut. Se dig om och följ de gröna utrymningsskyltarna.
  • Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt dig inte själv för risker. Tänk på att brandrök är giftig - ta dig ut genom att krypa längs golvet. Stäng fönster och dörrar.
  • Varna andra. Kanske sitter din kollega i telefonen eller lyssnar på musik och uppfattar inte larmet.
  • Släck om du bedömer att du klarar detta utan att ta onödiga risker. Släckningsutrustning finns utplacerade på strategiska platser.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-28