Dela

Facebook Mail Twitter

I höst startar bibliotekarieprogrammet

I höst startar bibliotekarieprogrammet Länk till annan webbplats. på Södertörns högskola. Programmet vänder sig till den som vill ha ett omväxlande, spännande och viktigt yrke.

– Vi kommer att arbeta väldigt praktiknära och samhällsorienterat, säger Pamela Schultz Nybacka, programsamordnare.

Biblioteksprogrammet startar i höst.

Bibliotekarieprogrammet är en treårig akademisk utbildning. Under bibliotekarieprogrammet får du studera informationssökning, mediekunnighet och digital kompetens. Du kommer också att få lära dig om nya medier, upphovsrätt och prioriterade grupper och kommer få diskutera hur kunskap i samhället kan organiseras, tillgängliggöras och förmedlas. Bibliotekarieprogrammet ger dig en god grund för frågor om likvärdighet och en hållbar demokrati.

– Det är inte så ”bara” att vara bibliotekarie idag!, berättar Pamela Schultz Nybacka.

– Bibliotekarieyrket innebär mycket mer än många kanske tror, exempelvis så kan man arbeta med webb och sociala medier, man kan arbeta med inköp och katalogisering av medier, man kan arbeta med forskarstöd och vetenskaplig publicering, man kan arbeta med anpassade medier och digitalisering, man kan arbeta läsfrämjande, man kan arbeta med pedagogik och informationssökning. Det är väldigt brett yrke där man har möjlighet att inrikta sig på det man är intresserad av, säger Therese Lind, undervisande bibliotekarie.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och Södertörns högskolebibliotek är en viktig partner i utbildningen. Du kommer att få lära dig vad det innebär att vara bibliotekarie med professionell kompetens, bland annat gör du det i konkreta situationer ute på fältet och utbildningen innehåller en praktik. Under utbildningen finns även möjlighet att studera en termin utomlands.

– Den som väljer att gå denna utbildning kommer få expertföreläsningar med branschföreträdare, studiebesök och praktik. berättar Pamela Schultz Nybacka, programsamordnare.

– För dig som vill prova på yrket redan under studietiden kan vi tipsa om att Södertörns högskolebibliotek brukar söka extrapersonal bland studenter inom Biblioteks- och informationsvetenskap och på Södertörns högskola, säger Therese Lind, undervisande bibliotekarie.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom en rad olika slags biblioteksverksamheter, exempelvis kan du arbeta på folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek. Det finns även behov av bibliotekarier på andra arbetsplatser som hanterar människors kunskap, information och utveckling.

– Bibliotekarier räknas som ett framtida bristyrke och arbetsmarknaden är väldigt god!

Läs mer om bibliotekarieutbildningen och ansök här.


Pamela Schultz Nybacka, programsamordnare.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-10-26