Dela

Facebook Mail Twitter

2019-03-21

Socionomdagen – en mötesplats för forskning, praktik och utbildning

Den 14 mars anordnade Södertörns högskola för första gången Socionomdagen. Temat för dagen var ”Barnkonventionen blir lag”. Resultatet blev en dag fylld med inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande.

Student läser på en surfplatta

Högskolan bjöd in socionomer, socionomstudenter och verksamma inom socialt arbete till en fullspäckad och inspirerande dag kring temat ”Barnkonventionen blir lag”.

— Socionomdagen är ett sätt att hålla utbildningen på högskolan relevant och knyta kontakter med närområdet. Vi vill skapa en mötesplats där våra studenter får möta både praktiker och forskare samt utvidga deras nätverk och inspireras förklarar Sofia Ågren, adjunkt i socialt arbete

Dagen inleddes med en föreläsning om socionomers profession ”Med bredden som spets” av Cristina Josefsson, journalist och socionom, som skrivit en bok med samma titel där hon undersöker vad som binder samman socionomers yrkesutövning i Sverige. Därefter introducerade Barnombudsman Ewa Hollén på Botkyrka kommun Socionomdagens tema: Barnkonventionen blir lag.

Sedan fortsatte dagen med ett blandat innehåll med både kunniga och intressanta föreläsare. Bland annat kunde besökarna lyssna på föreläsningar som till exempel:

  • ”Ungdomsfullmäktige i Botkyrka” med representanter från ungdomsfullmäktige Botkyrka
  • ”Barnets rättigheter - ett nationellt åtagande!” med Elizabeth Englundh, Sakkunnig barnets rättigheter, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
  Elisabeth Englundh SKL - Sveriges kommuner och landsting. Foto: Anna Hartvig

  Elisabeth Englundh, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Anna Hartvig

  • ”Barns rätt som anhöriga, BRA samtal - en modell för samtal med barn” med Åsa Lundström Mattson, Allmänna barnhuset
  • ”Barn i osäkra boendeförhållanden” med Eva Nyberg och Marcela Puga Vasquez, FOU Södertörn.

  Socionomdagen arrangerades tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Södertälje kommun.

  — Det blev en väldigt lyckad dag! Många besökare har återkopplat att det var en inspirerande dag. Med ett så positivt gensvar så vill vi självklart anordna en ny Socionomdag nästa år med ett nytt tema, berättar Sofia.

  Vill du läsa Socionomprogrammet? Just nu är ansökan öppen för höstterminen 2019. Läs mer om Socionomprogrammet med storstadsprofil!

  Socionomdagen på Södertörns högskola 2019. Foto: Anna Hartvig

  Dela

  Facebook Mail Twitter

  Sidan är uppdaterad

  2019-03-21