Dela

Facebook Mail Twitter

Nytt program i höst – Historikerprogrammet

Är du intresserad och engagerad i olika samhällsfrågor och har en strävan att göra världen bättre? I höst startar det nya Historikerprogrammet på Södertörns högskola. Programmet ger dig möjlighet att studera och förstå samtiden genom det förflutna. Läs historia genom aktuella frågor och utifrån flera perspektiv.

Student läser på en surfplatta

 – Programmet ger dig en bred historisk bildning, med många engagerade lärare som bjuder in till samtal och diskussioner, säger Christina Douglas, programsamordnare, och fortsätter:

– Historia ger kunskaper och verktyg att hantera världen. Historisk kunskap bidrar till att bättre förstå varför världen idag ser ut som den gör och vilka bakomliggande konflikter som har skapat exempelvis snedfördelningen av resurser. Det finns alltid en historia, en anledning. Att förstå varför världen ser ut som den gör är också nyckeln till att kunna förändra den.

Historikerprogrammet är en treårig akademisk utbildning där du läser såväl historia som idéhistoria. Under programmets gång behandlas händelser och idéer av grundläggande betydelse för det mänskliga samhällets utveckling med tydlig koppling till världen idag. Du tränas i kritiskt tänkande och i förmågan att kunna analysera olika typer av källmaterial och tolka händelser. Inom programmet har du även möjlighet att läsa en termin utomlands och att göra praktik.

Den inledande introduktionsterminen är programspecifik och helt unik i sitt slag med ett inkluderande och interkulturellt fokus där historien behandlas och problematiseras ur ett världshistoriskt perspektiv.

– Vi studerar människans historia i bred mening med ett utskrivet underifrånperspektiv som problematiserar utifrån klass, religion, genus och kultur. Historia handlar inte bara om vita västerländska män med makt, säger Christina Douglas.

Historikerprogrammet har ett nytänkande upplägg och tar ett större grepp om historien. Dagsaktuella frågor kring ideologi, minnes- och rättighetspolitik samt mediernas roll i samhället berörs och problematiseras ur ett historiskt perspektiv. Bland annat genom att belysa framväxten av den moderna offentligheten.

– Under delkursen ”Minnes- och rättighetspolitik” studeras hur idéer och händelser i det förflutna idag uppmärksammas, omvärderas, förmedlas och används i politiska syften. En annan delkurs behandlar hur människor i det förflutna med hjälp av ideologier, uppror, revolutioner och motstånd har försökt att förändra samhället, säger Christina Douglas.

Efter examen kommer du att ha en gedigen utbildning med värdefulla kunskaper och spetskompetens att analysera komplexa sociala och politiska sammanhang. Du kan arbeta inom en rad samhällssektorer så som myndigheter, arkiv- och utredningssektorn, muséer och intresseorganisationer. Såväl i Sverige som internationellt.

För mer information om programmet, se programsidan för historikerprogrammet eller kontakta programsamordnare Christina Douglas, christina.douglas@sh.se.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-07