Dela

Facebook Mail Twitter

UKÄ ger Södertörns högskolas utbildning som leder till förskollärarexamen omdömet ifrågasatt kvalitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har under 2018 och 2019 utvärderat samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar i Sverige. Södertörns högskolas utbildning som leder till förskollärarexamen får omdömet ifrågasatt kvalitet. Högskolan vidtar nu åtgärder för att rätta till påpekade brister. Samtidigt får högskolans övriga utvärderade lärarutbildningar goda omdömen.

Student läser på en surfplatta

Bedömningsunderlaget utgörs i huvudsak av självvärdering, ett urval av självständiga arbeten samt intervjuer med lärare, studenter och ledning. Utbildningen bedöms vara icke tillfredsställande inom två av fyra bedömda områden. UKÄ:s slutliga bedömning är att omdömet för utbildningen som leder till förskollärarexamen blir ifrågasatt kvalitet och nu har utbildningen ett år på sig att åtgärda de identifierade bristerna samt att inkomma med en åtgärdsredovisning till UKÄ.

– Södertörns högskolas lärarutbildningar har vuxit kraftigt under senare år, framförallt på grund av den enormt stora lärarbristen i Sverige, säger Anders J Persson, akademiskt ansvarig på Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Vi har inte förmått rekrytera rätt kompetens i den utsträckning som behövs och det är det vi nu kritiseras för. Självklart tar vi till oss kritiken och kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

UKÄ:s kritik handlar framförallt om att andelen forskning och andelen disputerade lärare inom det aktuella utbildningsområdet är för låg relaterat till den volym som utbildningen har. Ungefär 800 studenter läser förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Studenterna berörs inte utav detta utan utbildningen kommer att fortgå som planerat.

– Det är en utmaning att hitta adekvat kompetens till lärarutbildningar, säger Nils Ekedahl, vice rektor med ansvar för utbildning på Södertörns högskola. På grund av lärarbristen i Sverige har i stort sett alla lärosäten fått i uppdrag att utbilda fler lärare och utbildningarna har vuxit, varför alla lärosäten även behövt rekrytera de som kan undervisa på utbildningarna.

UKÄ:s kritik handlar också om att nivån på studenternas självständiga arbeten inte håller tillräckligt hög nivå. Anders J Persson kommenterar:

– Vi ska utifrån UKÄ:s kritik analysera om bristerna kan kopplas till vissa typer av självständiga arbeten, i relation till kriterier och kravnivåer, säger Anders J Persson. Under det kommande året får vi med utgångspunkt i en sådan analys diskutera hur vi ska göra framöver och vidta åtgärder för att säkerställa kvaliteten.

Södertörns högskolas övriga utvärderade lärarutbildningar får godkänt och i flera fall mycket bra omdömen. Noterbart är att ungefär hälften av de utvärderade lärarutbildningarna i Sverige får omdömet ifrågasatt kvalité.

Ta del av UKÄ:s nyhet Första resultaten klara i omfattande kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och/eller se hela resultatet i Högskolekollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-02