Dela

Facebook Mail Twitter

Högskolan ber om ursäkt för att ha brustit i hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum

Under ett öppet möte för alla medarbetare på eftermiddagen den 13 maj redogjorde rektor, prorektor och HR-chef för företagshälsovårdens arbetsmiljögranskning.

Student läser på en surfplatta

Tidigare har högskolan fått advokat Biörn Rieses utredning av högskolans hantering av händelser kopplade till kulturklubben Forum. Nu har även företagshälsovården lämnat sin granskning.

Företagshälsovården påtalar att högskolans hantering har lett till att en medarbetare kränkts och ställts utanför arbetsplatsens gemenskap. En medarbetare har fått lida personligen då skuld lades på denne för att högskolan gett felaktig information. Företagshälsovården anser också att hanteringen lett till att andra medarbetare och chefer har drabbats.

– Det är helt klart att högskolan har brustit i hanteringen av dessa händelser, säger rektor Gustav Amberg. Jag ber uppriktigt om ursäkt för hur detta har drabbat enskilda personer och för den oro som det har skapat inom högskolan. Vi kommer göra allt för att återskapa en bra arbetsmiljö på Södertörns högskola.

Bakgrund till händelserna

I samband med #MeToo-rörelsen och anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen under senhösten 2017, vände sig många medier till högskolan med frågor rörande högskolans medverkan och samverkan med kulturklubben Forum. För att svara på mediernas förfrågningar gick högskolan då ut med ett pressmeddelande. Högskolans hantering av situationerna som följde, ledde ett halvår senare fram till att två oberoende externa utredningar initierades.

Förbättringar krävs

Företagshälsovården pekar på att högskolan behöver se över rutinerna för intern och extern kommunikation, liksom rutinerna för upprättande av personalärenden och dokumentation som rör kränkande beteenden. Därtill behöver HR-avdelningen ges en större roll i utredningar om kränkande särbehandling.

– Alla medarbetare har rätt till en bra arbetsmiljö, säger Kerstin Cassel, prorektor. Uppstår det brister i vår arbetsmiljö så vill jag verkligen att det påtalas, så att vi får möjlighet att hantera och förbättra situationen.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-05-16