Dela

Facebook Mail Twitter

Samarbete med Moderna Museet förskönar väggarna på högskolan med ny konst

Konstnären Ivan Aguéli var unik på många sätt. Nu har Södertörns högskolan glädjen att ta emot ännu ett verk av den mytomspunne målaren.

Student läser på en surfplatta

Målare, religionsfilosof, aktivist. Ivan Aguéli hade många strängar på sin lyra. Sedan tidigare pryder Kvinnlig aktstudie (ca 1912) väggarna på Institutionen för kultur och lärande. Nu har den fått sällskap av en manlig modellstudie, Stående manlig modell (1911).

— Modellmåleriet var kärnan inom konstutbildningen i Europa, också vid de fristående konstskolor som skapades i opposition mot de statliga konstakademiernas rigida undervisning. Aguéli besökte flera av dem, och de två studierna som han utförde i samband med det kan därför i sin enkelhet betraktas som nyckelverk i konstnärskapet, och för tiden, säger Annika Öhrner, intendent för högskolans konstkollektion

Tack vare samarbetet med Moderna Museet har studenter och personal möjlighet att ta del av museets samlingar här på campus. Samarbetet inleddes jubileumsåret 2016 och kommer att utvecklas under året då nya verk kommer ta plats i lokalerna.

— Det är roligt för högskolan att kunna knyta en så central aktör till sig i arbetet med att berika campus som lärande- och arbetsmiljö genom utplacering av verk med hög konstnärlig kvalitet, säger docent Annika Öhrner, intendent för högskolans konstkollektion. På högskolan finns dessutom en stor samling konstverk från Statens konstråd deponerade, säger hon.

Konstnären och religionsfilosofen Ivan Aguéli verkade vid tiden för modernismens genombrott kring sekelskiftet 1900. Han rörde sig i samma kretsar som den tidens avantgarde i Paris, bland annat hade han nära kontakt med den franska symbolisten Émile Bernard.

Ivan Aguéli är även känd för sina landskaps- och porträttmålningar från bland annat Gotland, Egypten och Frankrike.

Vill du veta mer om Ivan Aguéli? Hösten 2018 kom religionsvetaren Simon Sorgefrei ut med boken Det monoteistiska landskapet, som berättar om målarens liv och konstnärskap.

— Han var en exceptionellt märklig människa, och han borde vara mer känd i Sverige. Han är en av svensk historias mest intressanta personer, märkligt att det inte gjorts film om honom.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-10-01