Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Dela

Facebook Mail Twitter

2019-10-30

Lärarbristen – nu är reformeringen på gång

”Vi måste utbilda fler och bättre lärare. Vi behöver stärka lärarutbildningens attraktivitet genom att höja kvalitén och efterfrågan i utbildningen. Vi behöver också hitta fler vägar in i lärarutbildningen och läraryrket.” Det säger Anders J Persson, lärarutbildningens akademiska ledare vid Södertörns högskola.

Mer lärarledd tid och ökad koppling mellan teori och praktik

En av regeringens mest prioriterade frågor är just nu lärarbristen, därför krävs en reformering av utbildningen. Två externa utredare ska ta fram förslag på kvalitetshöjande åtgärder: Anders J Persson, akademisk ledare vid Södertörns högskola och Anders Gustavsson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Översynen av lärarutbildningarna har diskuterats sedan Januariavtalet, som slöts av regeringspartierna i januari 2019 (punkt 56). Reformeringen innebär bland annat att föreslå hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning kan kortas ner och hur studietakten kan höjas. Utredarna ska också föreslå hur lärarutbildningarna kan öka möjligheten att jobba på en skola och studera till lärare parallellt. Samtidigt är ambitionen att införa mer lärarledd tid för lärarstudenterna och stärka koppling mellan teori och praktik.

Arbetet vid Utbildningsdepartementet är redan i gång och förslaget på reformering och slutredovisning ska läggas fram senast 31 mars nästa år.

Utredarna Anders J Persson och Anders Gustavsson ska senast 31 mars 2020 ge förslag på följande åtgärder för att höja kvalitén i landets lärarutbildningar:

Hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas.
Hur fokus på metodiken kan öka.
Hur förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket kan underlättas.
Hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan kortas ned och studietakten höjas.
Hur fler lärarledda timmar för studenterna kan införas.
Hur möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt kan förbättras.
(Källa: Utbildningsdepartementet)

Läs pressmeddelandet från Utbildningsdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-04