Dela

Facebook Mail Twitter

Artificiell intelligens i skola och förskola?

Sista veckan i november ägnade lärarutbildningen en temadag med föreläsningar om digitalisering i skola och förskola – allt från digitala läromedel till robotar i undervisningen. Detta skedde under Lärarutbildningens dag – ett återkommande evenemang som erbjuder lärarstudenter en rad föreläsare med ämnen som är aktuella just nu.

Student läser på en surfplatta

Föreläsare på Lärarutbildningens dag, från vänster: Jenny Magnusson; Pernilla Josefsson, Björn Sjödén, Lars Lingman, Linda Spolén och Sofia Serholt.

Sociala robotar i undervisningen

Föreläsarna kom från hela landet och bjöd på en resa i artificiell intelligens (se lista nedan). Sofia Serholt, från Göteborgs universitet, berättade till exempel om försök med sociala robotar som hjälper till i skolan med läxläsning, programmering och som även fungerar som samtalspartner. Frågorna är många. Kan du bli vän med en robot? Kan vi få överdriven tillit till robotens förmåga? Enligt Sofia Serholt finns det fortfarande en hel del tekniska utmaningar för våra sociala robotar såsom att tolka visuella signaler, uppfatta känslor, identifiera missförstånd och förstå den enskilda elevens förutsättningar för att kunna vara ett fullgott stöd i undervisningen.

Lärastudenterna pratar gärna digitalisering

Många av de 450 närvarande studenterna var väldigt nöjda med dagen och underströk hur viktigt det är att vi pratar om den digitalisering som pågår i samhället och att vi behöver matcha den kunskapen både i lärarutbildningen och i skolor och förskolor. Det finns mycket nytt att lära. Sofie Vikner från förskollärarprogrammet tyckte till exempel att det är fantastiskt att man kan använda robotar som läser av barns språksvårigheter, vilket betyder att man i så fall kan sätta in språkstöd på ett mycket tidigare stadium. Se vad två av våra lärarstudenter tyckte om dagen:

Hänger lärarutbildarna med i utvecklingen?

En del frågar sig om landets lärarutbildningar hinner hänga med i den digitalisering som pågår i samhället. I minglet mellan föreläsningarna fångade vi en av högskolans lärare, Alla Ericson, som ständigt bjuder in sina studenter i den digitala världen. Alla berättar att hon har fått i uppdrag av lärarutbildningen på Södertörns högskola att introducera robotar i undervisningen i matematikdidaktik sedan våren 2018.

– Jag har precis beställt flera digitala kameror, så kallade webb-ägg, som lätt kan användas av yngre barn i skogen eller i miljön på förskolan. Webb-ägg är ett slags webbkameror med 40 gångers förstoring. Kamerorna kan kopplas till en dator direkt i skogen för att se små små detaljer i till exempel en blomma eller studera en fjäril som snart flyger iväg. Jag vill lära mina studenter att använda både robotar och webb-ägg. Det är ett sätt att arbeta med matematik och naturämnena och sedan kopplar vi ihop det med barns språkutveckling och begreppsförståelse. Vi är flera lärare som också är involverade i ett nytt projekt som heter ”New Media, New Learning”, där vi förenar ämnena matematik, naturkunskap och språk med digitala lösningar. Just nu arbetar jag också med att förbereda en internationell workshop kring vårt digitala arbete på Södertörns högskola. I workshopen (maj 2020) kommer vi att arbeta med hållbar undervisning och presentera arbetet med både robotar och flipped classroom. Jag hoppas att många vill komma!

Digital kompetens är en demokratifråga

Att digitalisering är ett aktuellt ämne finns det ingen tvekan om. Regeringen har beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och har därför inrättat en nationaliseringsstrategi. I strategin står bland annat att moderniseringen av Sverige börjar i skolan och att digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Att alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, men även få kunskap om hur tekniken fungerar för att själva kunna tillämpa den.

Mer om regeringens nationella digitaliseringsstrategi Länk till annan webbplats.

Föreläsare och ämnen – Lärarutbildningens dag 21 november

Pernilla Josefsson och Jenny Magnusson, Södertörns högskola, presentation av högskolans MIK-råd.
Lars Lingman, statliga forskningsinstitutet RISE, berättade om IOT – the internet of things och sitt arbete med hur digitalisering presenteras i skolans och förskolans läroplaner.
Sofia Serholt, universitetslektor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs Universitet, berättade om sin forskning om användningen av robotar i skolkontexten och undervisningssituationer.
Linda Spolén, Stockholms stads verksamhet Medioteket, talade om källkritik och lärande med digitala verktyg.
Björn Sjödén, universitetslektor i utbildningsvetenskap Högskolan i Halmstad, talade om sin forskning om appar som pedagogiska läromedel och bruket av avatarer.

Vill du veta mer kan du mejla oss: lararutbildning@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-07