Dela

Facebook Mail Twitter

Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling - nytt program i höst

Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling är programmet för dig som vill arbeta med social, ekonomisk och miljömässig utveckling. En unik utbildning på Södertörns högskola.

Elisabeth Wollin Elhouar, lektor etnologi

Programmet har fokus på genomförandet av hållbarhetens olika dimensioner i människors vardagsliv samt ett särskilt fokus på social hållbarhet. Det innebär bland annat att du under studierna lär dig besvara frågor som vad det innebär att leva på ett hållbart sätt, men också problematisera begreppet, dess användning och de målkonflikter som uppstår mellan olika intressen.

– Utbildningens fokus är på människans agerande i relation till både natur och kultur. Det är människor som måste göra omställningen till ett hållbart samhälle på alla nivåer, Maria Vallström, programsamordnare

I programmet får du studera skillnader mellan policy och praktik och lär dig hantera komplexa samhällsproblem och målkonflikter inom ramen för hållbar utveckling. Du undersöker makt och sociala orättvisor, skillnad mellan stad och land och förändringen av mänskliga beteenden. Du får diskutera etiska och estetiska frågor och lära dig om social och grön ekonomi. Det kommer också att finnas ett historiskt perspektiv på människans nyttjande av resurser och samarbeten med andra.

Första delkursen läser man tillsammans med miljövetenskap och retorik och som en del i den kursen så utforskar man närmiljön. Man får ett helhetsperspektiv i fråga om människans nyttjande av natur och de sociala- och ekonomiska strukturerna i utforskandet av närområdets bostadsplanering, vattenanvändning och integration mellan olika grupper.

– Under utbildningen kommer man som en del samverka med det omgivande samhället. Man blir bra på mänskligt beteende och förändringsarbete och det är en så central del om vi ska kunna förändra samhället och de attityder och normer som finns. Man får även det kritiska perspektivet och man får lära sig om de målkonflikter som finns. Får man den kompetensen kan man arbeta i en kommun eller i en organisation, Elisabeth Wollin Elhouar, lektor i etnologi.

– Det man får med sig från etnologin är de globala perspektiven och får lära sig både om den enskilda människans villkor och ett övergripande globalt samhällsperspektiv, Paul Sherfey, doktorand inom hållbar utveckling.

Efter programmet har du en bred bildning och kunskap och kompetens för flera yrkesområden. Du kan bland annat arbeta som projektledare, strateg, samordnare, utvärderare, konsult med uppgifter som samhällsplanering, implementering och regional utveckling. Du kan till exempel arbeta inom en kommun, på statliga myndigheter, företag eller föreningar.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-07