Dela

Facebook Mail Twitter

Ny bok nyanserar bilden av välfärdsstaten

Det har sedan länge funnits en tanke om att välfärdssystem motverkar konkurrenskraften i ekonomin, men en ny bok av Ali Hajighasemi, docent i Samhällsvetenskap, spräcker hål på den föreställningen. I boken ”European Wellfare States and Globalization: Strategies in an Era of Economic Restructuring” nyanseras bilden av välfärdsstaten.

Student läser på en surfplatta

Under de senaste 40 åren har marknadsekonomin dominerat debatten som det bästa ekonomiska systemet för framgång och välfärd, men stämmer verkligen den bilden? För att ta reda på det har Ali Hajighasemi jämfört fyra ekonomiska modeller i EU och hur de presterat under 30 års tid.

Modellerna är:

  • Den centraleuropeiska modellen – en ekonomisk konservativ modell som finns i bland annat Tyskland.
  • Den sydeuropeiska modellen – en ekonomisk modell som finns i bland annat Italien.
  • Den östeuropeiska modellen – en modell som finns i bland annat postkommunistiska Polen.
  • Den nordiska modellen – som finns i bland annat Danmark.

I boken tittar Ali Hajighasemi bland annat på hur man hanterat arbetsmarknadspolitiken och hur globaliseringen bidragit till en jobbflykt och att många blivit arbetslösa. Hur har de olika ekonomiska modellerna förhållit sig till det? Och hur har man tagit hand om de arbetslösa?

– Det jag framför allt har kommit fram till är en nyansering av de nordiska välfärdsstaterna. Genom att ha en hög ersättningsnivå till arbetslösa och genom att man erbjudit omskolning så har man samtidigt skapat förutsättningar för företagen till innovation och att kunna ta utmaningar, säger han.

I sin jämförelse med Tyskland har han bland annat sett att deras modell med att låta arbetstagare stanna kvar på en arbetsplats men gå ner i tid har skapat bra förutsättningar för att motverka psykisk ohälsa men däremot att man har infört många låglönejobb har lett till ökade klyftor.

– Skulle Sverige gå samma väg som Tyskland med till exempel låglönejobb så skulle det leda till ännu djupare samhällsklyftor. I stället borde vi satsa på det vinnande koncept som vi redan har med utbildning och omskolning eftersom det har varit en framgångsfaktor. Att avskaffa LAS (Lagen om anställningsskydd) eller på annat sätt försämra villkoren på den svenska arbetsmarknaden kommer försämra den svenska arbetsmarknaden och leda till djupare samhällsklyftor, säger han.

Boken visar även på andra fördelar i det nordiska välfärdssystemet som föräldraförsäkring och barnomsorg.

– Jämför man till exempel Italien med Sverige så har de betydligt lägre barnafödande och ett ekonomiskt system som är utformat efter pensionärer istället för barnfamiljer, något som lett till att kvinnor inte kan förvärvsarbeta på samma sätt. Skulle Italien ändra om så att systemet istället utformades kring en bra föräldraförsäkring och en barnomsorg så skulle Italiens BNP stiga med 18 procent.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-07