Dela

Facebook Mail Twitter

Fler ges möjlighet att bli fritidshemslärare samtidigt som de arbetar

Lärarbristen är fortfarande stor. Enligt beräkningar kommer omkring
45 000 lärare saknas inom de närmaste åren.

Filmat samtal med Fia Fredricson Flodin – hennes tankar om ett viktigt yrke och en alldeles ny utbildning.

Det är särskilt stor brist på fritidshemslärare, framför allt i Stockholmsområdet. Därför startar Södertörns högskola en arbetsintegrerad utbildning för lärare mot fritidshem. Flera lärosäten har startat arbetsintegrerade lärarutbildningar, men än så länge är det bara Södertörns högskola som till hösten 2020 erbjuder en arbetsintegrerad utbildning mot just fritidshem.

Fia Fredcon Flodin

Fia Fredricson Flodin

Sedan 2019 finns det dessutom ett legitimationskrav för att jobba som lärare på fritidshem, vilket betyder att kommunerna behöver anställa behöriga lärare. Dessa lärare finns det väldigt ont om just nu. Fia Fredricson Flodin, utvecklingsledare för den arbetsintegrerade utbildningen, säger att det idag jobbar alldeles för många obehöriga fritidshemslärare i våra skolor. I filmen ovan berättar Fia mer om bakgrunden och förväntningarna på den nya arbetsintegrerade utbildningen.

Södertörns högskola får 2 000 000 kronor

E

Maria Zackariasson

Södertörns högskola är ett av de lärosäten som nu får medel från regeringen att bedriva lärarprogram som är arbetsintegrerade. Maria Zackariasson, som är forskningsledare för lärarutbildningen på Södertörns högskola, välkomnar regeringens satsning. – Det finns ett stort behov av att pröva nya vägar för att få fler att utbilda sig till lärare. Med tanke på den omfattande lärarbrist vi har inom svensk skola, är satsningen mycket efterfrågad, säger hon.

Vad betyder regeringens stora satsning på arbetsintegrerade utbildningar för Södertörns högskola?
– För Södertörns högskola betyder det att vi får ett ekonomiskt tillskott som förbättrar våra förutsättningar för ett nära samarbete med de huvudmän som vi nu anordnar utbildningen tillsammans med. Den här typen av utbildningar kräver ett nära och gott samarbete och mycket samverkan mellan huvudman och lärosäte. Nu får vi bättre ekonomiska resurser för att få till det på bästa möjliga sätt.

Är vi det enda lärosäte som satsar på en arbetsintegrerad utbildning mot fritidshem?
– Förmodligen är det fler lärosäten som i och med regeringens nya medel nu planerar att även utveckla arbetsintegrerade utbildningar mot fritidshem. Men vi är definitivt ett av de första som startar inom kort. Att vi satsar på just denna inriktning beror förstås på att det finns en stor brist på utbildade grundlärare mot fritidshem. I och med att vi redan har en välfungerande erfarenhetsbaserad utbildning med samma inriktning, har vi också god kompetens och värdefulla erfarenheter att bygga vidare på.

Vad är dina förhoppningar kring vår nya utbildning?
– Mina förhoppningar är att vi i samverkan och samarbete med kommunerna ska få till en riktigt bra utbildning som bidrar till fler utbildade lärare mot fritidshem i skolorna. Och allra först hoppas jag förstås på att vi får riktigt många och bra sökande till den nya utbildningen i ansökningsomgången i vår!

Umeå universitet: 3 000 000
Linköpings universitet: 2 000 000
Karlstads universitet: 3 000 000
Malmö universitet: 3 000 000
Mälardalens högskola: 2 500 000
Högskolan i Borås: 2 000 000
Högskolan Dalarna: 5 000 000
Högskolan i Gävle: 1 500 000
Högskolan Kristianstad: 3 000 000
Högskolan Väst: 3 000 000
Södertörns högskola: 2 000 000

Södertörns högskolas nya arbetsintegrerade utbildning mot fritidshem görs i samarbete med fem kommuner: Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Utbildningen startar hösten 2020 och ansökan sker mellan 17 februari till 16 mars 2020.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-02-02