Dela

Facebook Mail Twitter

Aris Fioretos tilldelas prestigefull tysk förtjänstorden

Aris Fioretos, professor i estetik vid Södertörns högskola, har tilldelats tyska förtjänstorden, ”Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland”, för ”särskilda förtjänster för Förbundsrepubliken Tyskland”. Priset delades ut vid en ceremoni av den tyska ambassadören i Stockholm, Anna Prinz, som också höll tal.

Student läser på en surfplatta

Förtjänstorden är Tysklands enda statsorden. Den delas ut för särskilda prestationer inom politik, näringsliv, kultur och humaniora. Beslutet om vem som ska motta orden fattas av Förbundspresidenten.

Aris Fioretos mottog orden av den tyska ambassadören Anna Prinz, som bland annat talade om Aris betydelse för att föra in tysk litteratur och kultur till Sverige. Aris har översatt en rad tyska författare till svenska, givit ut nobelpristagaren Nelly Sachs samlade verk i fyra band, samt gjort flera utställningar som belyser förbindelserna mellan svensk och tysk kultur.

Aris var kulturråd vid svenska ambassaden i Berlin 2003–2007, där han främjade utbytet mellan länderna. Sedan 2011 är han vicepresident för Tyska akademin. Hans böcker utkommer på tyska, i dagarna romanen ”Nelly B:s hjärta”, och han är en anlitad gäst i tysk radio och tv.

I talet framhåller ambassadören inte bara de kulturella gärningarna och Aris flerspråkiga författarskap, utan även hans ställningstagande mot populism och nationalism:

”Du är inte bara en sann språkkonstnär och en stilistisk virtuos, utan engagerar dig i intervjuer och artiklar gång på gång för ett öppet samhälle och ett enat Europa. Du tar ställning mot nationalism och populistiska förenklingar och bidrar med ditt samlade verk till en gränsöverskridande förståelse för Europa. För dina förtjänster har du tilldelats ’Bundesverdienstkreuz am Bande’.”

– Som akademiker händer det att en får stipendier eller forskningsmedel. Som författare kan en erhålla priser. Bägge delar ligger inom det tänkbaras, nej, inom önskedrömmens gränser. Men en orden? Det är en blixt från klar himmel. Nu vet jag hur det känns att bli mållös, säger Aris Fioretos.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-07