Dela

Facebook Mail Twitter

Klimatsatsning får internationell utmärkelse

Södertörns högskola är ett av 37 lärosäten som är anslutna till Klimatramverket för universitet och högskolor. Nu har Klimatramverket tilldelats en utmärkelse från nätverket International Sustainable Campus Network (ISCN).

Student läser på en surfplatta

Det var i maj 2019 som Södertörns högskola skrev under det då nya Klimatramverket som kommit till efter ett initiativ från KTH och Chalmers. Idag är 37 lärosäten anslutna till nätverket, något som initiativtagarna tror imponerade på ISCN:s jury när de valde vinnaren av årets Whole Systems Approach Award.

– Att det är ett internationellt pris är kul, då det är viktigt att stärka utbyte, lärande och spridning av goda exempel kring lärosätens klimatstrategiska arbete även internationellt, säger Charlotta Warmark, miljösamordnare på Södertörns högskola.

ISCN är ett nätverk som arbetar för att skapa ett internationellt forum där lärosäten kan utbyta information, idéer och praktiker för att uppnå hållbarhet i forskning och utbildning. I sin motivering till utmärkelsen skriver juryn bland annat att Klimatramverket tydligt exemplifierar ISCN:s principer och är ett enastående exempel på hur man kan ta ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling inom högre utbildning.

Bakgrunden till att Klimatramverket togs fram är att initiativtagarna ser universitet och högskolor som en viktig del i processen att öka klimatomställningen för att nå FN:s klimatmål. Ramverket ska vara vägledande i arbetet med klimat och hållbar utveckling och uppmuntra lärosäten att forska och utbilda inom klimatfrågor, men också att bidra genom att aktivt arbeta med att minska den egna klimatpåverkan.

– En av de stora vinsterna med Klimatramverket är att vi är många lärosäten som skrivit under, vilket möjliggör samarbete och utbyte kring frågor som rör minskad klimatpåverkan. För att nå lokala, nationella och globala klimatmål krävs det samarbete och utbyte. Just nu tittar vi på Södertörns högskola på hur vi integrerar Klimatramverket i högskolans miljöledningssystem och i våra nya hållbarhetsmål och handlingsplaner, säger Charlotta Warmark.

Vill du veta mer? Se en film om Klimatramverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs vår artikel från våren 2019 då Södertörns högskola anslöt sig till nätverket.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-05-28