Dela

Facebook Mail Twitter

UKÄ ger förskollärarutbildningen omdömet hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet(UKÄ) har följt upp en tidigare granskning av utbildningen som leder till förskollärarexamen vid Södertörns högskola och ger nu utbildningen omdömet hög kvalitet.

Student läser på en surfplatta

Vid en tidigare granskning bedömde UKÄ förskollärarutbildningen som bristfällig på ett antal punkter och Södertörns högskola fick då ett år på sig att rätta till dessa brister. Efter en ny bedömning, som presenterades under sommaren 2020, kommer UKÄ till det glädjande beslutet att Södertörns högskola genomfört rimliga och tillräckliga åtgärder. UKÄ bedömer därför att utbildningen nu uppfyller kraven för högre utbildning och ger det samlade omdömet hög kvalitet.

– Det är väldigt glädjande att vi på så pass kort tid lyckats hantera de brister som UKÄ påtalade i bedömningen i fjol, och nu bedöms hålla hög kvalitet i utbildningen. Samtidigt är det viktigt att det utvecklingsarbete som UKÄ:s utbildningsutvärdering genererat fortsätter så att den höga kvaliteten bibehålls, säger Anders J Persson, akademisk ledare för Lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-08