Dela

Facebook Mail Twitter

Så blir vårterminens undervisning

Södertörns högskola har nu bestämt att även under vårterminen fortsätta med distansundervisning i stor utsträckning.

Student läser på en surfplatta

Eftersom smittspridningen av coronaviruset ökar, inte minst i Stockholmsområdet, har Södertörns högskola nu fattat beslutet att även under vårterminen undervisa och examinera på distans så långt det är möjligt. Vissa moment som inte går att göra på ett bra sätt på distans, till exempel praktiska övningar på Polisutbildningen, kan genomföras på plats men då gäller att tillräckliga åtgärder vidtas för att minimera risken för smittspridning.

– Självklart vill vi inget hellre än att kunna välkomna alla studenter till campus och ”leva som vanligt” säger rektor Gustav Amberg. Men vi måste hålla i och hålla ut och tillsammans se till att smittspridningen minskar. Genom att fortsätta med distansundervisning undviker vi både att våra studenter och lärare åker kollektivtrafik för att ta sig hit och att det uppstår trängsel på campus. Därmed lämnar vi plats åt de som verkligen behöver den.

Viss undervisning kommer att kunna ske på campus, men anvisningarna är då:

  • Högskolan ger inte undervisning på campus för större grupper än 50 studenter. Rektor kan besluta om undantag.
  • Undervisningslokalerna ska användas så att ett avstånd på minst 1,5 meter kan hållas.

Ovanstående är vad som gäller just nu och under rådande rekommendationer från myndigheterna. Om läget ändras, vare sig smittspridningen ökar eller minskar, så kan formen för undervisning och examination komma att ändras med kort varsel. Vi ber dig därför att hela tiden hålla dig uppdaterad om vad som gäller för hela högskolan på sh.se/student och för just din utbildning på Studiewebbenlänk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-11-09