Dela

Facebook Mail Twitter

Pedagogiskt pilotprojekt på export

Med finansiering från Östersjöstaternas råd (CBSS) och Svenska institutet ska Urban Larssen, forskare och lärare i journalistik, skicka ett pedagogiskt pilotprojekt på export. Rent praktiskt handlar det om panelsamtal med fokus på bevakning av frågor som rör människohandel. Men i detta samverkansprojekt förenas flera goda ting under ett paraply.

Student läser på en surfplatta

– Det gemensamma syftet för alla oss samverkanspartners är att i slutänden förbättra bevakningen av den här typen av viktiga samhällsfrågor. För journalisthögskolorna som ingår handlar det också om att testa om detta är ett meningsfullt sätt för studenterna att få upp ögonen för vad forskningsteori är, säger han.

Det hela började med att Urban Larssen försökte hitta nya vägar för att få studenterna på c-kursen i journalistisk att se forskningsteori som något mer än bara något i läroböckerna. Han ville hitta pedagogiska former för att få studenterna att agera forskare, samtidigt som de bibehöll den praktiska anknytningen. Resultatet blev ett panelsamtal i samarbete med Östersjöstaternas råd, ett mellanstatligt samarbetsråd för länderna runt Östersjön samt Island och Norge.

Panelsamtal om människohandel

Panelsamtalet kom att handla om medias bevakning av människohandel. En bevakning som kritiserats för att inte tillräckligt beskriva hur komplex frågan egentligen är. Deltog gjorde en reporter från Sveriges Radio, en jurist, en representant från polisen och Ninna Mörner från Södertörns högskola. Hon är i dag redaktör för Baltic Worlds, men har tidigare jobbat med framför allt offer för människohandel.

Studenterna bjöds in till panelsamtalet och med sig hade de två uppgifter:

  • Skriva ett referat, en nyhetsartikel om panelsamtalet.
  • Applicera de forskningsteorier de studerat på området media och människohandel.

– Jag tycker det var ett intressant och annorlunda inslag i utbildningen. För mig var det lättare att förstå teorin när vi fick applicera den på ett konkret case. Panelsamtalet var också ett uppvaknande, jag vet att människohandel förekommer även i Sverige men inte i den här omfattningen. Det framgår inte alltid av medias bevakning, säger Denise Sandström, tidigare journaliststudent som i dag jobbar på Expressen TV.

Journalistutbildningen ses ofta som en rent praktisk utbildning. Men i högskolans uppdrag ligger att väva in ett akademiskt perspektiv.

– Under den här kursen ska studenterna i första hand agera forskare och inte journalister. Men det kan vara svårt att få dem att släppa det journalistiska. Men i det uppdrag vi har ingår att ha med ett akademiskt perspektiv. Det ska finnas ett slags förberedande moment för till exempel doktorandstudier eller att arbeta inom till exempel icke-statliga organisationer. Alla går inte vidare till redaktioner, säger Urban Larssen.

Kunskaper som kompletterar varandra

Han får medhåll från Denise Sandström. I början av sina studier såg hon inte alltid nyttan med den teoretiska kunskapen. Men väl ute i yrkeslivet har hon insett vikten av de akademiska delarna.

– Jag ser hur jag har färdigheter som en del kollegor som gått praktiska utbildningar inte alltid har. Samtidigt som de är bättre på andra saker. Det handlar till exempel om att vi lärt oss kritiskt tänkande, sålla bland information, lösa olika problem. Det är otroligt viktiga delar av journalistiken. Vi kompletterar varandra, säger hon.

Nu ska modellen testas vid andra journalistutbildningar. Ur ett samverkansperspektiv handlar det om samarbeten på två nivåer. Dels är Östersjöstaternas råds egna nätverk av myndigheter involverade, dels lärare vid de olika lärosätena. Varje lärare arbetar sedan tillsammans med sitt lands respektive myndigheter för att ta fram en panel dit studenterna sedan bjuds in.

Östersjöstaternas råd arbetar sedan tidigare mycket aktivt för att få upp frågan om människohandel på agendan. De har en särskild arbetsgrupp som arbetar med området organiserad brottslighet och människohandel, Task force against trafficking in human beings. Samverkansprojektet — kallat THALIA - Towards thoughtful, informed, and compassionate journalism in covering human trafficking — är ett sätt för dem att öka kunskapen om människohandel och på sikt stärka bevakningen av ämnet

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-12-22