Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörnsstudenter dubbelt prisade för innovation

Biosfär vill ge personer på äldreboenden och vårdhem möjligheten att uppleva aktiviteter i en virtuell verklighet. Innovationen har prisats både i Venture Cup och fått Flemingsberg Science Award. Bakom Biosfär ligger Elise Johanson och Kayla Van Cleave som båda läst kurser i innovation och entreprenörskap på Södertörns högskola.

Student läser på en surfplatta

Stort grattis båda två! Hur kom idén med Biosfär upp?

– Den har sitt ursprung i en idé vi fick under en kurs vi läste båda två. Då skapade vi ett rum med projektioner på alla väggar för att öka aptiten hos äldre med demens. Idag är Biosfären istället ett digitalt verktyg och upplevelserum som tar användaren till platser den annars inte skulle kunna besöka. Som att ta tåget till sin hemstad, vara vid en tropisk strand eller ute i Stockholms skärgård, berättar Elise.

Elise tog kursen Challenges for Emerging Cities via Södertörns högskola på Openlab Stockholm under våren 2018. Kayla tog också denna kurs, fast via Stockholms Universitet. Challenges for Emerging Cities är en interdisciplinär kurs där studenter genom metoden Design Thinking hittar lösningar på komplexa samhällsproblem utifrån utmaningar givna av offentlig sektor. Kayla läser nu också kursen Utmaningsdriven innovation med Design Thinking på Södertörn högskola.

"Förstå utmaningen och vardagen för användaren innan man rusar mot lösningen"

Vad kurserna vid Södertörn gett er, exempelvis avseende entreprenörskap och innovation?

– Design Thinking, som jag läste på Södertörn 2018, var väldigt annorlunda jämfört med tidigare kurser vi har läst på universitetet. Vi jobbade tätt i team om 6-7 personer, och då menar jag verkligen jobbade, eftersom det kändes som att vi var kreativa och innovativa konsulter som skulle hjälpa vår uppdragsgivare att lösa ett komplext samhällsproblem. En stor lärdom var att arbeta så nära i ett tvärdisciplinärt team där vi verkligen kunde dra nytta av varandras olika bakgrunder, från ingenjörer till konstvetare och statsvetare, tycker Elise.

Kayla fyller i:

– Vad gäller konceptutveckling och innovation gav det oss väldigt mycket att jobba i sprints och gå igenom Design Thinking processen två gånger. Vi la mycket tid på att intervjua och observera våra användare. Detta gav oss insikten hur mycket det är att förstå utmaningen och vardagen för en användare innan man rusar mot lösningen. Att prototypa olika koncept var också centralt. Att förmedla ett koncept med en fysisk prototyp är svårt men nödvändigt - vi använde oss av lego och lera!

Deras innovation Biosfär har nu alltså förärats både med Flemingsberg Science Award Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vunnit pris i Venture Cup Topp 20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där de fem bästa affärsidéerna i fyra regioner presenteras.

Stöd både från lärare och Drivhuset vid Södertörns högskola

Under utvecklingen av idén har Kayla och Elise fått stöd av Drivhuset/SH innovation.

– Vi har jobbat med Lucas Olsson på Drivhuset som har stöttat oss både med nätverk, presentationstekniker och affärsutveckling. Stödet har både varit ett viktigt bollplank och en resurs för att utveckla vårt koncept vidare. Lucas och andra informella coacher trodde på idén. Det gav oss lusten att jobba vidare och tävla med idén - vilket resulterade i två vinster för vår Biosfär, säger Elise.

När vi är inne på stöd och bollplank vill både Elise och Kayla även lyfta fram Johan Bornebusch, Innovation Manager på Södertörns högskola:

– Han har varit en otrolig coach till oss under hela projektutvecklingen. Utan honom skulle Biosfär aldrig ha sett dagens ljus!

"Testa din idé på personer i din närhet"

Vad vill ni säga till den student som går på Södertörn och har en idé hen vill förverkliga?

– Att det finns så otroligt mycket stöd att få där ute. Både finansiellt men framförallt från människor med lång erfarenhet som dels kan ge råd men också koppla en samman med rätt personer. Människor tycker om att hjälpa till! Säger Elise.

– Lägg tid på att förstå vilket värdeskapande din produkt, tjänst eller idé bidrar med för slutanvändaren. Samla in mycket data, citat och anteckningar längs vägen som du kan referera till framöver. Testa din idé på personer i din närhet - är konceptet glasklart och går det att förstå på 30 sekunder? Blir det avslutande rådet från Kayla.

Läs gärna mer om Biosfär på hemsidan Öppnas i nytt fönster..

Södertörns högskola gratulerar till framgångarna och önskar lycka till i framtiden!

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-01-14