Dela

Facebook Mail Twitter

Anmälan till sommarkurser är öppen

Vill du plugga i sommar? På Södertörns högskola ges två sommarkurser, varav en på distans. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Student läser på en surfplatta

Du söker sommarkurserna senast den 15 mars via antagning.se.

Retorik och klimatomställning, 7,5 hp

Kursen Retorik och klimatomställning är ny för i år och ges på distans. Kursen vänder sig till dig som har ett engagemang och intresse för hållbar utveckling och klimatomställning. Du får genom kursen en bättre grund att kunna arbeta retoriskt med frågor som rör klimatet. Fokus är på produktiva klimatsamtal, samt den retoriska gestaltningen av klimatfrågor i politik, medier och kommersiell kommunikation.

Floristik och faunistik, 7,5 hp

Floristik och faunistik är för dig som vill lära dig mer om de redskap som används för att artbestämma okända växter och djur. Du får lära dig om bestämningsnycklar och hur de är uppbyggda samt träna på artbestämning, identifiering och introduceras för artkunskap. Du får även göra ett eget, mindre herbarium.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-02-22