Dela

Facebook Mail Twitter

UKÄ ger ämneslärarutbildningen omdömet hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat Södertörns högskolas ämneslärarutbildning inom ramen för den nationella utvärderingen av lärarutbildningar. Båda de granskade inriktningarna (svenska och samhällskunskap) anses efter uppföljning glädjande nog hålla hög kvalitet.

Student läser på en surfplatta

I utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 44 fick omdömet ifrågasatt kvalitet, däribland fanns Södertörns högskolas ämneslärarutbildning. I en uppföljande utvärdering har nu UKÄ bedömt att utbildningen håller hög kvalitet.

– Det är självklart oerhört glädjande att våra ansträngningar att åtgärda de brister som UKÄ påpekade vid den tidigare granskningen har gett så fint resultat, säger Anders J Persson, akademiskt ansvarig för lärarutbildningarna vid Södertörns högskola.

Granskningen av ämneslärarutbildningen omfattade både den utbildning som leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot samhällskunskap och den med inriktning mot svenska. Ingen av inriktningarna bedömdes vid den första granskningen uppfylla alla de mål som finns för dessa utbildningar, även om flera områden bedömdes tillräckliga, varför utbildningarna som helhet gavs omdömet ifrågasatt kvalitet. Detta meddelade UKÄ i februari 2020. Sedan dess har Södertörns högskola haft ett år på sig att åtgärda bristerna inför den uppföljning som UKÄ nu precis är klara med.

– Framförallt ser jag att våra ansträngningar att stärka de ämnesdidaktiska miljöerna varit framgångsrika och att vi idag har en ämneslärarutbildning som lever upp till alla de kvalitetskrav som UKÄ ställer, säger Anders J Persson om de förbättringsåtgärder som lett till det högre omdömet.

– Jag vill också passa på att tacka alla de medarbetare som genomfört åtgärdsarbetet och, inte minst viktigt i sammanhanget, beskrivit detta i åtgärdsredovisningen till UKÄ på ett tydligt och övertygande sätt!

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-10