Dela

Facebook Mail Twitter

Ansökan om ställning som studentkår

Det är återigen dags för studentsammanslutningar att ansöka om ställning som studentkår vid Södertörns högskola. Sista ansökningsdag är 14 januari 2022.

Student läser på en surfplatta

Studenter som är med och påverkar sin utbildning utgör en viktig del av Södertörns högskola. Er medverkan och delaktighet behövs för att säkerställa att våra kurser och program utvecklas i rätt riktning. Ni behövs också för att bevaka förutsättningarna för studier vid högskolan.

En studentkårs huvudsakliga uppgift är just detta: att bevaka och medverka i utvecklingen och förutsättningar för studier vid lärosätet. Detta görs genom att kåren har representanter i olika organ på högskolan och deltar i besluts- och beredningsprocesser.

Sedan kårobligatoriet försvann 2010 utses studentkår vid Södertörns högskola av högskolans styrelse, något som sker vart tredje år. Studentkåren SöderS har haft ställning som studentkår på Södertörns högskola sedan 2010. Läs mer om bakgrund, vad som räknas som studentsammanslutning och hur ansökan går till i: Former för inrättande av studentkår vid Södertörns högskola. Pdf, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentsammanslutningar kan nu ansöka om att få ställnings som studentkår under kommande treårsperiod som omfattar 1 juli 2022 till 30 juni 2025. Sammanslutningens verksamhet måste stämma överens med högskolans alla utbildningar, vara demokratiskt uppbyggd och representera alla studenter inom hela verksamhetsområdet.

Läs mer om ansökan i: Utlysning ställning som studentkår vid Södertörns högskola Pdf, 75.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsperiod: 2021-11-08 till 2022-01-14

Ansökan ska ställas till Södertörns högskolas styrelse och skickas via e-post till registrator@sh.se.

Har ni fler frågor, kontakta Charlotte Svegrell, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, via e-post charlotte.svegrell@sh.se eller telefon 08-608 44 13.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-11-08