Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörnsprofessor Anne Kaun tilldelas Wallenberg Academy Fellow 2021

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 27 nya Wallenberg Academy Fellows. Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, är en av de unga forskare som får ett femårigt anslag.

Student läser på en surfplatta

Hur påverkar automatiserade myndighetsbeslut vår syn på demokrati?

För att rationalisera sina verksamheter utvecklar allt fler myndigheter digitala system för automatiserade beslut. Samtidigt fungerar de personer som jobbar för våra myndigheter som en länk mellan medborgare och stat. Så hur påverkas vår syn på demokratin av automatiseringen? Det ska Wallenberg Academy Fellow Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, studera.

Wallenberg Academy Fellows är ett program som har inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Anslaget uppgår till mellan fem och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. För år 2021 är alltså Anne Kaun en av de som tilldelats anslaget.

"AI berör oss alla"

– Automatisering med hjälp av algoritmer och artificiell intelligens har stora effekter i samhället och berör oss alla, säger Anne Kaun. I det här området behövs det större och längre forskningsinsatser som rör sig bortom enskilda fallstudier. Jag är väldigt glad att jag får möjlighet att utforska dessa stora och svåra frågor under en längre tid och framför allt tillsammans med andra forskare.

Anne Kaun ska i sin forskning undersöka hur vår syn på demokratin påverkas av automatiseringen som sker i allt högre grad i samhället. Med hjälp av en enkätstudie och fokusgruppintervjuer ska Kaun undersöka hur medborgare som har fått ett automatiserat beslut i välfärdssektorn uppfattar det, och om det har någon inverkan på deras syn på vår demokrati. Hon ska också etablera en forskningshub för digital välfärd med målet att samla forskare som vill studera hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle.

Mål: Utveckla riktlinjer för beslutsfattare

Ett mål i projektet är att kunna utveckla riktlinjer för beslutsfattare, så att de ska veta inom vilka områden digitala lösningar kan effektivisera myndigheters arbete och inom vilka områden det kan skada tilltron till demokratin.

– Det är oerhört glädjande att Anne Kaun tilldelas Wallenberg Academy Fellow, säger Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola. Det är ett bevis på att högskolans forskare bedriver en samhällsrelevant och aktuell forskning av absolut högsta kvalitet som knyter an till frågor som berör oss på många sätt. Anne Kauns projekt är ett lysande exempel på områden där tekniken visserligen kan lösa många utmaningar, men som också behöver beforskas utifrån ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv för att se hur det i förlängningen påverkar människor och vårt samhälle.

Om Wallenberg Academy Fellows

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Sedan programmet startade 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt närmare 2,5 miljarder kronor till satsningen.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Media Läs mer om: Människans villkor

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-12-02