Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola och Huddinge kommun tecknar avtal om strategiskt partnerskap

Södertörns högskola och Huddinge kommun har tecknat ett avtal om strategiskt partnerskap som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling; socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Student läser på en surfplatta

I fredags, den 3/12, skrev Huddinges kommundirektör Camilla Broo och Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg (bilden) under ett samverkansavtal.

– Samverkan med omgivande samhälle är en viktig del av högskolans verksamhet och bidrar till ökad kvalitet och relevans i utbildning och forskning, säger Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola. Ett partnerskap som detta med Huddinge kommun underlättar relationsbyggande och ökar till exempel möjligheten för studenter att få arbetslivskontakter genom praktik och examensarbeten. För kommunen blir kontakten med högskolans utbildningar och studenter en viktig del av kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Arbetet inom partnerskapet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt och kommer att fokusera på:

  • Samverkan inom utbildning och kompetensförsörjning/ kompetensutveckling
  • Samverkan inom forskning och samhällsutveckling/ verksamhetsutveckling

"Vi ser med stolthet fram emot ett samarbete"

Genom en nära samverkan med kommunen kan också högskolans forskare få tillgång på empiri och data från kommunens verksamheter och utgå ifrån verkliga problem. Högskolans forskare kan också genom uppdrag utvärdera satsningar och projekt i kommunen, vilket gynnar både högskolans forskning och utbildning och kommunens verksamhetsutveckling inom olika områden.

– För Huddinge kommun innebär partnerskapet att vi ser med stolthet fram emot ett samarbete, som är hållbart och utvecklande över tid, säger Christina Eklund (M), kommunalråd, Huddinge kommun och ordförande i Högskolerådet.

En väletablerad samverkan formaliseras

Södertörns högskola och Huddinge kommun har sedan länge en bred och djup samverkan som till viss del redan är väl organiserad och utvecklad. Till exempel träffas högskolan och kommunen regelbundet i olika forum som Högskolerådet, gymnasierådet och Södertörns rådslag. Det finns väletablerad och utvecklad samverkan inom skolområdet samt annan samverkan inom utbildning. Inom forskningssamverkan kan nämnas Reinvent, socialt arbete och mångfald och hälsa. Under 2021 har också ett samarbete drivits kring ett konstnärsresidens, en satsning som bygger på tidigare samverkan mellan lärarutbildningen, Huddinge kommun och Region Stockholm.

– Det har länge funnits planer på att formalisera samarbetet men nu i ett samhälle i stor och snabb förändring med många komplicerade samhällsutmaningar känns det viktigare än någonsin att bygga långsiktiga och stabila relationer för att arbeta tillsammans för en hållbar samhällsutveckling. Ett partnerskap gör det enklare att nå varandra och gör också att man kan fokusera och kraftsamla kring det som är prioriterat, avslutar Gustav Amberg.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-12-06