Dela

Facebook Mail Twitter

Ska burkini vara tillåtet i simundervisningen?

500 lärarstudenter möttes av föreläsare som utmanade frågeställningar kring vithetsnormer och hur vi motverkar olika uttryck för rasism.

Student läser på en surfplatta

Studenterna delade starka berättelser kring sina egna upplevelser av rasism och främlingsfientlighet – både av att ha varit elev själv och från de situationer som uppstått under lärarpraktiken. Det blev känslosamt, skratt och tårar med många tankar om hur betydelsefullt det är att bygga bra relationer och hur viktigt det är att lyssna in sina elever. Föreläsarna synliggjorde var och ens egen roll som lärare, hur en påverkar agendan för hur vi kan tala om rasism och hur vi kan arbeta med främlingsfientlighet i yrket.

Vardagsrasism och vithetsnormer runt omkring oss

René León Rosales

René León Rosales, Mångkulturellt centrum i Botkyrka

En av de föreläsare som hjälpte oss att reflektera och reagera kring frågor om rasism var René León Rosales, forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Han lyfte exempel på vardagliga händelser som sänder förnedrande eller förminskande budskap och som drabbar den enskilde individen psykiskt och fysiskt. Det handlar om allt från andrafiering, rasifiering och rasism.

Jan Selling

Jan Selling, Romska studier

Högskolans forskare Jan Selling, från Romska studier, visade dagsaktuella exempel på antiziganism, det vill säga den rasism som riktar sig specifikt mot människor som förknippats med den nedsättande och exotifierande schablonen ”zigenare” (ofta menat romer men även andra). Katarina Mattsson, forskare i genusvetenskap, föreläste om vad som anses svenskt och svenskhetens gränser samt hur utseende och vithetsnormer påverkar vad som ses som ”typiskt svenskt”.

Dans som utmanar våra sociala normer

ReAct-Actions moving

ReAct-Actions moving - arkivbild, Foto: Einar Kling-Odencrants

Gruppen ReAct-Actions moving tog med sig studenterna ut på campustorget på en interaktiv dansföreställning. Mellan högskolans olika byggnader och platser blev alla en del av föreställningen Keep it Safe. Föreställningen utmanar de regler och sociala normer som kan utspela sig i folkmassor, under gruppinflytande och även i individuella val.

Hur var det nu med burkini i simundervisningen?

Högskolan fick även besök från Göteborg av rektor Monzer El-Sabini från Bergsjöskolan. Monzer berättade om erfarenheterna av att arbeta normkritiskt med sitt lärarkollegium. Genom att lyfta frågeställningar som ”Ska burkini vara tillåtet i simundervisningen?”, underströk han vikten av att identifiera vilket mål som är viktigast i den aktuella undervisningssituationen – det vill säga, har vi målet klart, blir det också lättare att besvara frågan om burkini ska vara tillåtet eller inte.

Lärarutbildningens dag

Lärarutbildningens dag

Var tredje termin får studenter från våra olika lärarprogram möjlighet att ägna en hel dag åt ett ämne som berör deras kommande arbete i förskola och skola. Årets upplaga av Lärarutbildningens dag var ”Främlingsfientlighet och rasism i skolkontexten” (23 november 2021). Tidigare år har andra teman hanterat digital kompetens i skola och förskola samt skolans och förskolans arbete för utsatta barn och elever.

Nyfiken på vår lärarutbildning? Titta in här!

Lärarutbildningens dag
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-12-09