Dela

Facebook Mail Twitter

Ett möte mellan konsten, akademin och invånare i Flemingsberg

Sedan mars i år driver Södertörns högskola och Huddinge kommun tillsammans ett residens för scenkonst. Detta konstnärsresidens är ett pionjärprojekt som givit flera positiva resultat, i form av värde för utbildning, för de konstnärliga utövarna och för Huddinge kommun. För kommunen har residenset inneburit ett möte mellan konsten, akademins företrädare och olika invånargrupper.

Student läser på en surfplatta

Residensets första innehavare har varit scenkonstgruppen Johanssons pelargoner och dans (JPOD). Residenset tog sin praktiska början i augusti och avslutades i december med tre slutföreställningar.

– I den gemensamma konstnärliga upplevelsen har människor som i sin vardag annars inte möts fått möjligheten att närma sig varandra och sig själva genom den deltagarbaserade konsten, menar Tove Sandahl Fransson, Kultur- och fritidsförvaltningen på Huddinge kommun.

Allmänheten har fått delta i föreställningar

JPOD har genomfört ett flertal aktiviteter under hösten som involverat grupper på högskolan och i kommunen. Några exempel är “Sommartorg Flemingsberg”, då förbipasserande och besökande barn och unga fick prova ett utdrag ur föreställningen Koreografin, och “Öppen studio”, då gruppen bjöd in allmänheten att delta en i föreställning och samtala om upplevelsen efteråt. Där deltog bland annat forskare och personal från Södertörns högskola, ungdomar och vuxna från Kvinnornas bildningshus.

– Scenkonstresidenset på Södertörns högskola har gett oss möjlighet att möta forskare, studenter och Huddingebor som på olika sätt har gett nya perspektiv på vårt arbete. Det är ovanligt att, som i det här residenset, under en längre period förutsättningslöst få fördjupa sig i delar av sin konstnärliga praktik, säger Annica Styrke på Johanssons Pelargoner och Dans.

Samarbetet med konstnärlig verksamhet berikar utbildningen

Under rubriken “Att förkroppsliga teori” har JPOD även hållit i ett seminarium om sitt arbete, och om scenkonstens relation till teori för doktorander, lärare och professorer från institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola.

– Mötet och samarbetet med konstnärlig verksamhet berikar utbildningen, vilket den här gången skett främst inom estetikutbildningen, berättar projektledaren Erik Falk, Södertörns högskola. Där har teoretiska studier fått näring av exempel och samtal med konstnärer sysselsatta med att utforska och gestalta.

Utöver detta har JPOD arbetat med sitt eget utforskande av deltagarbaserad scenkonst, till exempel genom att genomföra research och skapande utifrån olika teman.

I december hade JPOD sina slutföreställningar, då de för en mindre publik presenterade ett nytt deltagarbaserat verk på temat fysikalitet.

– Vi ser fram emot ett fortsatt arbete med ett scenkonstresidens där vi på liknande sätt kommer att arbeta tillsammans och skapa värde för platsen Flemingsberg och dess invånare, för forskningen, utbildningen och de konstnärliga utövarna som blir nästa resident, avslutar Erik Falk.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Forskning

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-12-20