Dela

Facebook Mail Twitter

Jubileumsskrift - Södertörns högskola 25 år

Sören Jansson, mångårig medarbetare vid Södertörns högskola som bland annat prorektor, har till 25-års-jubileet författat en skrift som berättar om när Södertörns högskola bildades.

Student läser på en surfplatta

Sören Jansson var med från allra första början då Södertörns högskola startades och har haft en rad uppdrag under sina år vid högskolan, bland annat som dekan för humaniora, samhällsvetenskap och teknik 2000–2007 och ordförande för kvalitetsrådet 2006–2010. Åren strax före sin pension var Sören Jansson prorektor. Vid avtackningen höll han ett tal om högskolans tillkomst. Detta tal har nu, efter en idé av Gustav Amberg, arbetats om till en jubileumsskrift som nyligen publicerats.

Egna betraktelser och minnen tillsammans med intervjuer

Skriften är en personligt hållen betraktelse över hur högskolan växte fram och hur tvär- och mångvetenskapliga utbildningsprogram utvecklades, med titeln ”Södertörns högskola 25 år – i med- och motvind, mångvetenskap i teori & praktik”. Redaktörer för boken har varit Ulla Manns och Ninna Mörner och förutom att Sören Janssons delgett sina egna betraktelser har han även intervjuat ett flertal medarbetare, tidigare och nuvarande.

– Jag tror att såväl äldre som yngre medarbetare av alla de slag kan finna intressanta saker här. Jag tror att detsamma gäller tidigare studenter, säger Sören Jansson om boken.

"En stormigare seglats"

Skriften har kapitel med namn som "Sjösättning och jungfruresa", "Friska vindar – och snart ett mastbrott" och "Hur bygga en alternativ skuta?" Sören Jansson förklarar kapitelrubrikernas båtreferenser:

–Det beror på att en av huvudfigurerna i berättelsen, kursen Demos, på ett tidigt stadium betraktades som högskolans flaggskepp. Men det blev en stormigare seglats än vad konstruktörerna ursprungligen förväntade sig – i både med- och motvind.

Skriften finns tillgänglig i Diva. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-01-25