Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola och Huddinge kommun utlyser scenkonstresidens 2022

Södertörns högskola och Huddinge kommun har inrättat ett gemensamt scenkonstresidens. Syftet är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning och bidra till en mer attraktiv livsmiljö i kommunen genom att låta fler Huddingebor bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet.

Student läser på en surfplatta

Vi söker nu utövare inom dans, cirkus eller performance som under 2022 vill utforska konstnärliga metoder och processer i nära samarbete med Södertörns högskola och Huddinge kommun.

Om residenset

Platsen för residenset är Södertörns högskola i Flemingsberg i Huddinge kommun. Den centrala platsen är scenkonstlokalen Svarta lådan. Residenset innefattar olika former av samverkan med studenter, forskare och lärare från högskolan samt med lokala aktörer och invånare i kommunen. Under residensperioden genomförs workshops, öppna repetitioner/work in progress, seminarier och dialoger. Utvald aktör tilldelas en värd från en forsknings- och undervisningsmiljö som är relevant för det konstnärliga arbetet och en lotsperson från kommunen, vilka bistår med samarbeten och nya kontakter.

Residenset löper mars – december 2022 under deltid och ska resultera i en konstnärlig produktion i form av en föreställning, performance, film eller dylikt som kan visas för publik.

Vilka söker vi?

Vi söker en professionell individ eller grupp inom området som är intresserad av att utforska och utveckla sin konstnärliga praktik tillsammans med de som idag forskar, undervisar, studerar och bor på platsen.

Vi söker en aktör som är villig att arbeta öppet och dialogiskt under den konstnärliga processen.

Vi söker individer eller grupper som gärna arbetar interaktivt och gränsöverskridande och är beredda att pröva nya arbetssätt.

Praktisk information

Period: deltid mars-december 2022. Beslut meddelas v. 10 då vald aktör förväntas vara tillgänglig för möten med organisationerna.

Målgrupp: Studenter, forskare och lärare på högskolan, lokala aktörer och invånare i kommunen.

Lokal: Svarta lådan är en black box med mjukt golv utrustad med enkel teknik och viss teknisk support. Tillgång till intilliggande loge med dusch finns.

Utöver det har vi möjlighet att erbjuda upp till 30 dagars tillgång till repetitionslokal.

Finansiering: Ett trepartsavtal tecknas på upp till 200.000 kr för nio månaders deltidsresidens. Residenset bekostar inte boende. F-skattsedel är ett krav.

Kontaktpersoner: Erik Falk, samverkanskoordinator, Södertörns högskola, tfn: 072-571 27 01, e-post: erik.falk@sh.se; Tove Sandahl Fransson, enhetschef, Huddinge kommun, tfn: 070-879 09 67, e-post: tove.sandahl-fransson@huddinge.se

Ansökan

Skicka ansökan om max 1 A4 till kultur@huddinge.se senast måndag den 14 februari 2022. Skriv Ansökan scenkonstresidens i ämnesraden.

Ansökan ska innehålla följande:

  • En redogörelse för varför ni är intresserade av ett residens i samverkan med Södertörns högskola och Huddinge kommun.
  • En beskrivning av vad ni vill åstadkomma eller utforska samt hur ni skulle kunna involvera de givna målgrupperna.
  • Länkar till tidigare arbete.

CV ska bifogas som bilaga.

Varmt välkomna med er ansökan!

Södertörns högskola & Huddinge kommun

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-02-03