Dela

Facebook Mail Twitter

UKÄ:s lärosätesgranskning: Södertörns högskola får godkänt med förbehåll

Alla universitet och högskolor i Sverige får under perioden 2017- 2022 sitt interna kvalitetssäkringsarbete med utbildningarna granskat (så kallad lärosätesgranskning) av Universitetskanslersämbetet. UKÄ har nu fattat beslut om slutligt omdöme, och Södertörns högskola får bedömningen ”godkänt med förbehåll”.

Student läser på en surfplatta

UKÄ:s beslutade den 7 februari att Södertörns högskola erhåller omdömet ”Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll”. Omdömet innebär att högskolans kvalitetssystem bedöms fungera väl i praktiken och i huvudsak uppfylla ställda krav, men att enskilda processer bör förtydligas. Bedömargruppen konstaterar i sin rapport att högskolan har de strukturer, rutiner och processer som krävs för att kunna kvalitetssäkra sina utbildningar, men menar bland annat att systemet kan förenklas och att kopplingen mellan uppföljning och styrning bör tydliggöras. De bedömningsgrunder som bedömts som inte uppfyllda ska följas upp och lärosätet har två år på sig att återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

Av de sex ingående bedömningsområdena är det ett; Styrning och organisation, som bedöms som Inte tillfredsställande. Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet har förutsättningar för att åtgärda bristerna inom två år. Övriga bedömningsområden är förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet, student- och doktorandperspektiv samt arbetsliv och samverkan. På alla dessa områden anses Södertörns högskola alltså ha ett tillfredsställande kvalitetsarbete.

– Vi är glada för att UKÄ anser att vi har ett väl fungerande kvalitetssäkringsarbete, det stämmer väl överens med vår egen bild av att vi hittat bra rutiner för vårt arbete, säger Nils Ekedahl, prorektor. Det bedömningsområde som UKÄ menar inte är tillfredsställande har vi redan nu ett pågående arbete med för att ytterligare förbättra, och med bedömargruppens rapport får vi ytterligare värdefullt underlag för det.

Omdömet i sin helhet finns att ta del av på UKÄ:s sida Högskolekollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-02-08