Dela

Facebook Mail Twitter

Anna Ekström besökte Södertörns högskola

Under en förmiddag besökte utbildningsminister Anna Ekström Södertörns högskola. Besöket var upplagt som en rundvandring med diskussioner med olika verksamheter på högskolan där fokus var hållbarhet och framtidens jobb.

Student läser på en surfplatta

Efter en inledande presentation av högskolan var första punkten på programmet ett besök på mastersprogrammet ”Leadership for Sustainable development”. Där presenterade studenter och ansvariga hur samverkan med samhället är en viktig del i utbildning för hållbar utveckling och berättade om omvärldssamverkan i program generellt.

Därefter fick ministern en presentation om forskningsprojekt kring klimatförändringar och människans påverkan i östersjöregionen. Här medverkade forskare på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik som berättade om påverkan på Östersjöns miljö av människors markanvändning, Östersjön som kolsänka, samt sambandet mellan klimatförändringar, stadsnära bebyggelse och fästingburna sjukdomar.

Programmet IT medier och design fortsatte förmiddagen genom att beskriva processen och utmaningarna med att skapa könsbalanserad rekrytering till ett tekniskt program. Där gav programansvarig och studenter även exempel på projekt med inriktning på samverkan med kommuner och mot framtida jobb.

Anna Ekströms besök avslutades på CBEES, där hon fick en presentation av centrets mångvetenskaplig forskning om Östersjöområdet och
Östeuropa. Samtalet kom även att handla mycket om Rysslands krig i Ukraina och hur det påverkar såväl akademin i stort som våra forskare och forskarsamarbeten.

– Under Anna Ekströms besök fick ett urval av forskare, studenter och lärare på högskolan möjlighet att presentera tankeväckande projekt mot hållbarhet och framtidens jobb, kommenterar Jesper Alvarsson-Hjort, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet. Att föra dessa diskussioner vertikalt mellan oss på lärosätet och utbildningsministern var oerhört givande och viktigt. Återkopplingen var mycket positiv. Jag vill passa på att återigen tacka de som tog sig tiden att delta och hjälpa till under besöket.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-03-31