Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörnstudenter hjälper Botkyrka kommun förbättra relationen till medborgarna

Botkyrka kommun är en kommun som stoltserar med stor mångfald och många nationaliteter bland invånarna. Men det är en mångfald som inte återspeglas på hemsidor och på alla medborgarkontor visar en designstudie gjord av studenter på IT, Medier och Designprogrammet vid Södertörns högskola inom ramen för en kurs i tjänstedesign och tjänsteutveckling. 

Student läser på en surfplatta

− Vi har bland annat tittat på den språkliga tillgängligheten på kommunens webbsida och medborgarkontoret. När vi gjorde det hittade vi bara en enda artikel som inte var på svenska. Och det var det som var så intressant tyckte vi, för Botkyrka stoltserar med att vara en kommun med stor mångfald. Men det syns inte, säger Kiattisak Wongphayak, student på IT, Medier och Designprogrammet, som tillsammans med Tony Tony, Niklas Joaquin Schedin, Mattanon Ubonphuean och Atoosa Falsafi läser fjärde terminen på programmet och har inom ramen för utbildningen genomfört en designstudie och undersökt bland annat vilka språk som kommunen kommunicerar på.

Identifiera problemområden

Inom ramarna för det strategiska samarbetet mellan Botkyrka kommun och Södertörns högskola har studenter från IT, Medier och Designprogrammet tittat närmare på hur behoven och relationen till samhällsservice ser ut hos kommunens invånare. En uppgift de tagit sig an under kursen Tjänstedesign. Fokusområdet för studenterna har varit den geografiska platsen och de har arbetat i nära samarbete med kommunens sex medborgarkontor.

− Främsta målet med uppgiften var att identifiera ett problemområde utifrån invånarnas och medarbetarnas erfarenheter och belysa det för kommunen, men vi fick också komma med rekommendationer. Där tyckte vi att kommunen skulle se över den språkliga tillgängligheten och att de skulle försöka översätta den allra viktigaste informationen till andra språk. I Alby till exempel bor många människor som inte har svenska som modersmål, säger Kiattisak Wongphayak.

Användbara förslag

Sofia Lundmark är lektor i medieteknik och ansvarig för programmet. Hon berättar hur studenterna lyckats med att identifiera problem som verkligen finns i verksamheten och som känns igen av de som arbetar där.

− I feedbacken från kommunen berättar de hur förslagen verkligen kan komma till användning. De var mycket imponerade över studenternas insats. Studenterna har överträffat våra förväntningar genom att synliggöra hur det ser ut i nuläget, men också lyckats ge underbyggda förslag på förändringsarbete baserat på deras insikter som verkligen kommer att kunna gagna både kommunen och medborgarna, säger hon.

I samband med kursen höll Petra Sintorn, enhetschef på medborgarcenter och Linda Vestin, UX-strateg på enheten för digital utveckling, föreläsningar för studenterna om hur man använder metoder inom tjänstedesign för att utveckla kommunens service.

– Det här är ett jättebra tillfälle för både kommunen och studenterna att få dra lärdomar och nyttja varandras kompetens, säger Linda Vestin. Studenterna kommer in med nya perspektiv som är otroligt viktiga för oss och vi hoppas att de kan ge oss nya idéer och infallsvinklar i vårt utvecklingsarbete.

För studenterna på kursen innebär samarbetet att de får möjlighet att omsätta sin kunskap i verkliga problem, verkliga situationer som uppstår i mötet mellan kommunen och medborgarna.

− Under ett sådant här arbete reflekteras det mycket. Vi har fått se hur det handlar om både medborgarnas behov och om kommunens. De har begränsade resurser. Särskilt inom IT, Medier och Design där vi jobbar mycket kreativt, är det väldigt bra att få jobba verklighetsnära med realistiska ramar som vi måste förhålla oss till, säger Niklas Joaquin Schedin.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-04-28