Dela

Facebook Mail Twitter

ForskarFredag kommer till Södertörns högskola

Den 30 september öppnar Södertörns högskola dörrarna för gymnasieelever från närliggande områden som får ta del av forskning i olika former och få en inblick i forskarnas vardag. Tanken är att skapa en mötesplats mellan forskare och allmänhet men också att skapa intresse kring högre utbildning.

Student läser på en surfplatta

Forskare Paulina Rytkönen under ForskarFredag 2017

Under hela vecka 39 pågår ForskarFredag, en vetenskapsfestival där lärosäten över hela landet bjuder in till aktiviteter som engagerar allmänheten. På Södertörns högskola innebär det att gymnasieelever kommer på besök för att träffa våra forskare och ta del av deras arbete. Forskare från flera olika ämnen anordnar aktiviteter som workshops, interaktiva föreläsningar, experiment och guidade vandringar. På så vis hoppas vi både kunna väcka nyfikenhet och ge en bättre förståelse av vad en forskare faktiskt gör samtidigt som vi vill uppmuntra elever att söka sig vidare till högre utbildning.

ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European researcher’s night och samordnas i Sverige av föreningen Vetenskap & Allmänhet. För att se vilka andra aktiviteter som anordnas inom ramen för ForskarFredag, besök deras program. Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-09-26