Dela

Facebook Mail Twitter

Samverkansprojekt mellan högskolan och kommunen: Hur kan vi öka delaktighet och lokalt inflytande för ungdomar i Huddinge kommun?

Inom ramen för IT, medier och design-programmet genomfördes ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen vid Huddinge kommun under hösten 2022. Resultatet blev innovativa designlösningar som möjliggör att fånga upp unga människors röster i skapandet av attraktiva och hållbara levnadsmiljöer. 

Innovation, modell av digital skärm

Samarbetet mellan högskolan och Huddinge kommun startade redan ett år tidigare, och syftet var att skapa möjligheter för ökat inflytande bland ungdomar i kommunen. Studenter från utbildningen har fokuserat på hur kreativa designmetoder kan möta ett antal utmaningar relaterade till att ta tillvara ungdomars röster på ett meningsfullt sätt för att främja delaktighet och inflytande. 

Några av frågeställningarna, som togs fram i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen, var:

  • Hur kan man främja ökad lokal delaktighet och inflytande inom fritidsverksamheter för barn och unga?
  • Hur kan man engagera och lyfta ungdomars röster i Huddinge genom att använda metoder och praktiker från områden såsom konst, design, teknik och digitala spel?
  • Hur kan man nyttja teknikens möjligheter för att skapa delaktighet och inflytande och på så sätt möjliggöra ungdomars påverkan i kommunen?

Under fem veckor arbetade studenterna i grupper med att intervjua och observera ungdomar genom att besöka ungdomar på fritidsgårdar och gymnasieskolor i Huddinge kommun.

Åtta innovativa lösningar togs fram inom ramen för kursen. Dessa handlar till stor del om att skapa möjligheter för ungdomar att bidra genom digitala plattformar och communities. Exempel är interaktiva skärmar för medborgarförslag och appar där ungdomar kan rösta fram olika medborgarförslag i kommunen.

Mobiltelefon

En innovation var en drönare sammankopplad med en digital skärm där ungdomar kan rösta på olika förslag som kommit in till kommunen, och en annan lösning resulterade i en digital robot som uppmuntrar till att lämna förslag som till en vän.

Demo med röstningsalternativ
Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-11