Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola och Huddinge kommun utlyser scenkonstresidens 2023

Södertörns högskola och Huddinge kommun utlyser nu 2023 års scenkonstresidens. Vi söker utövare inom dans, cirkus eller performance som under året vill utforska konstnärliga metoder och processer i nära samarbete med högskolan och kommunen.

strålkastare

Syftet med residenset är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning, samt bidra till kunskap om kulturskapares villkor.

Platsen för residenset är Flemingsberg i Huddinge kommun. Den centrala platsen är scenkonstlokalen Svarta lådan i Södertörns högskola. Vi uppmuntrar även till att undersöka fler platser i området.

Residenset innefattar olika former av samverkan med studenter, forskare och lärare från högskolan samt med lokala aktörer och kommunens verksamheter. Under residensperioden genomförs workshops, öppna repetitioner/work in progress, seminarier och dialoger. Utvald aktör tilldelas en värd från en forsknings- och undervisningsmiljö som är relevant för det konstnärliga arbetet och lotsning från kommunen för att möjliggöra nya samarbeten och kontakter.

Residenset löper perioden mars – december 2023 under deltid och ska resultera i en konstnärlig produktion i form av en föreställning, ett performance, en film eller dylikt som kan visas för publik.

Vem kan söka?

  • Vi söker en professionell individ eller grupp inom området som är intresserad av att utforska och utveckla sin konstnärliga praktik tillsammans med de som idag forskar, undervisar, studerar och verkar i kommunen.
  • Aktören ska vara villig att arbeta öppet och i dialog under den konstnärliga processen.
  • Individer eller grupper som gärna arbetar interaktivt och gränsöverskridande och är beredda att pröva nya arbetssätt.

Praktisk information

Perioden pågår deltid mars-december 2023 och inleds med en introduktion och en undersökningsperiod.

Beslut om aktör meddelas v. 10 då vald aktör förväntas vara tillgänglig för möten med organisationerna.

Målgrupp för scenkonsten: Studenter, forskare och lärare på högskolan, lokala aktörer och unga/unga vuxna i kommunen.

Lokal: Svarta lådan är en black box utrustad med enkel teknik och viss teknisk support. Tillgång till intilliggande loge med dusch finns.

Utöver det har vi möjlighet att erbjuda upp till 30 dagars tillgång till repetitionslokal.

Finansiering: Ett trepartsavtal tecknas på upp till 200.000 kr för nio månaders deltidsresidens. Residenset bekostar inte boende. F-skattsedel är ett krav.

Ansökan

Skicka ansökan om max 1 A4 till scenkonstresidens@sh.se senast fredag 3 februari 2023. Skriv ”Ansökan scenkonstresidens” i ämnesraden.

Ansökan ska innehålla följande:

  • En redogörelse för varför du/ni är intresserade av ett residens i samverkan med Södertörns högskola och Huddinge kommun.
  • En beskrivning av vad du/ni vill åstadkomma eller utforska samt hur ni skulle kunna involvera de givna målgrupperna.
  • Länkar till tidigare arbete.
  • CV ska bifogas som bilaga.

Varmt välkommen med en ansökan!

Södertörns högskola & Huddinge kommun

Kontakt

Erik Falk, samverkanskoordinator, Södertörns högskola, tfn: 072-571 27 01, e-post: erik.falk@sh.se
Tove Sandahl Fransson, enhetschef, Huddinge kommun, tfn: 070-879 09 67, e-post: tove.sandahl-fransson@huddinge.se

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-17