Dela

Facebook Mail Twitter

Är du under 35 och arbetar inom politik, förvaltning eller civilsamhälle? Sök Förvaltningsakademins utbildning Transnational Public Administration and Organizing!

Nu öppnar ansökan till Transnational Public Administration and Organizing på Södertörns högskola, en del av Svenska Institutets program Academy for Young Professionals (SAYP). Välkommen att söka senast den 5 april!

Deltagare i SAYP 2022

Det övergripande temat för SAYP är hållbar och modern statsförvaltning. Programmets syfte är att erbjuda deltagarna en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och nätverksbyggande. Målet är att deltagarna ska stärkas i sina roller som framtida förändringsaktörer i regionen.

Förvaltningsakademin på Södertörns högskola arrangerar kursmodulen Transnational Public Administration and Organizing för unga professionella från Östersjö- och Östrapartnerskapsländer. Innehållet är skräddarsytt för att navigera de utmaningar och möjligheter som kan uppstå inom statsförvaltningen. Deltagarna kommer introduceras till forskning och olika metoder för Transnational Public Administration and Organizing och tränas i att använda denna kunskap i sina egna organisationer och utvecklas i den egna rollen.

- Modulen ger en sorts kunskaper om internationella förhållanden som är svåra att läsa sig till. Att kunna utgå från sin praktiska erfarenhet i en internationell miljö som möjliggör utbyten av idéer och gemensam kunskapsproduktion ger utbildningen ytterligare en dimension. Detta gäller särskilt för unga professionella som föreställer sig en framtid i ett internationellt sammanhang. Med denna utbildning ser vi möjligheten att erbjuda den typen av värdefulla erfarenheter, säger Andreas Åkerlund, rektorsråd för internationalisering på Södertörns högskola.

Utbildningen startar med en introduktion den 19 maj och kombinerar sedan föreläsningar, seminarier, fallbaserade övningar, projektarbete och studiebesök. Huvuddelen av programmet sker på plats i Stockholm i augusti. Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt ska instruktörer och deltagare undersöka grunderna för Transnational Public Administration and Organizing genom teman som exempelvis styrning, gränsdynamik och organisatoriska resurser.

För att antas till utbildningen ska du vara från något av länderna som ingår i SAYP (Armenien, Belarus, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Sverige och Ukraina), och under 35 år (född 1988 eller senare).

Du ska vara yrkesverksam och anställd inom offentliga sektorn, förtroendevald, eller på annat sätt arbeta med utveckling av god offentlig förvaltning:

  • Beslutsfattare (politiker, tjänstemän och anställda av politiska partier)
  • Offentliga tjänstemän (icke-politiska tjänstemän som arbetar på myndigheter, verk, departement)
  • Anställda inom civilsamhället eller vid ickestatliga organisationer.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-08