Dela

Facebook Mail Twitter

Kombinera informatik och turismvetenskap – nu finns nya programmet Digital affärsutveckling inom event och projekt!

I höst startar Digital affärsutveckling inom event och projekt ett nytt kandidatprogram på Södertörns högskola. Som student lär du dig hur du strategiskt kan utveckla verksamheter och organisationer inom event- och mötesindustrin med hjälp av IT och digitalisering.

Student och dator

— Kombinationen av informatik och turismvetenskap är ganska ovanlig, säger Gustaf Onn, föreståndare för avdelningen för informatik och turismvetenskap. Anledningen att kombinera dessa två är mötesindustrins snabba digitaliseringsprocess som skedde i och med pandemin. Digital marknadsföring i sociala medier har blivit allt viktigare. Det finns ett rejält intresse för nya lösningar i dessa områden och specialister som har kompetenser inom digital marknadsföring, digital affärsutveckling och turism.

— I utbildningen har vi valt att fokusera på eventdelen av mötesindustrin. Det kan vara dels rockkonserter och idrottsevenemang, men också större företagsmöten och mässor, säger Gustaf Onn. Där finns det mycket potential för innovativt nyskapande och nytänkande.

Utveckla möten med digital teknik

— Branschen behöver utvecklas: för det första, så används digitala kanaler innan, under och efter fysiska möten och upplevelser. Som konsekvens förändras även de fysiska mötena och upplevelserna, de blir ”på-plats” och ”digitala” samtidigt. Dessutom tillkommer nya digitala system såsom förstärkt eller mixad verklighet (VR, AR) som kommer att ytterligare förändra framtida upplevelser och möten.

I den nya tid som vi klivit in i kan eventet hållas via en cross-over-lösning som stödjer såväl fysiska samt digitala och hybrid-upplevelser. För dessa nya former behövs digital affärsutveckling, säger Helge Hüttenrauch, blivande programsamordnare, och fortsätter:

— Digitalisering utvecklar nya former och nya tjänster, oftast i projektform, så projektplanering och projektledningsförmåga är viktiga. Och det är det som vi är ute efter i digital affärsutveckling. Vad gör man innan eventet och efter? Hur kan man få besökare att komma tillbaka? Hur driver man dessa event på ett hållbart sätt? Digital affärsutveckling innebär att man inte enbart anpassar, utan skapar nya lösningar och tankebanor.

Fördjupning och implementering av teknologier

Frågorna som tas upp inom programmet handlar bland annat om hur du kan utveckla och stödja verksamheter med hjälp av digital marknadsföring och hur du kan leda digitaliseringsprojekt. Under fördjupningskurserna lär du dig bland annat om aktuella och relevanta tillämpningar i maskininlärning och artificiell intelligens (AI), visualiseringar med mixed/augmented reality (XR/AR) och cybersäkerhet mot bakgrund av mötesindustrin.

— Under utbildningen pratar vi inte endast om enstaka verktyg. Det som vi vill utveckla ihop med studenterna är hur man använder verktygen och systemen på en organisation, verksamhet eller bransch och hur dessa verksamheter förändras som resultat. Då inkluderar vi olika aktörer: de som arbetar inom verksamheten och de som använder sig av verksamhetens tjänster. Det betyder att den digitala transformationen sker både på olika nivåer och tillsammans med olika aktörer, säger Helge Hüttenrauch.

Förbered dig för framtiden

Programmet består av kurser i Informatik och Event och projekt med kurser som endast finns inom ramen för programmet. Fördelen med att välja programmet är att man får en unik och sammanhållen studiegång.

— Efter avslutad utbildning kommer du att vara väl förberedd för framtidens arbetsmarknad. Dessutom kommer du att bli behörig att läsa mastersprogram i turismvetenskap, antingen i Sverige eller internationellt, avslutar Gustaf Onn.

Läs mer om Digital affärsutveckling inom event och projekt och ansök här. Ansökan öppnar den 15 mars.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-14