Dela

Facebook Mail Twitter

Nytt examenstillstånd och ny planerad kuratorsutbildning på avancerad nivå

Södertörns högskola har nyligen fått tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Nu förbereds för en ettårig professionsutbildning inom socialt arbete med start höstterminen 2024.

Två studenter i samtal

Den kommande utbildningen riktar sig såväl till redan yrkesverksamma som nyutexaminerade socionomer. Tanken är att möjliggöra för fler att vidareutbilda sig till hälso- och sjukvårdskuratorer, samtidigt som kravet på examen skärps för denna yrkesgrupp under 2024. Programmet kommer att ge studenterna fördjupad kompetens och nya karriärmöjligheter.

Fördjupning i samtalsmetoder, etiska frågor och lagar

Veronica Svärd, docent i socialt arbete med särskild inriktning inom sjuk- och hälsovård och själv hälso- och sjukvårdskurator, säger att det planerade programmet kommer att ge studenterna en god beredskap för sitt kommande yrke som kurator:

– Genom denna examensutbildning fördjupar studenterna sin kunskap kring hur sociala och psykosociala faktorer hänger ihop med hälsa, ohälsa och sjukdom och hur man som kurator kan arbeta för att stärka människors hälsa och välmående. Studenterna kommer att utveckla sin kompetens i samtalsmetoder och i att samverka med andra professioner, och får förstås en fördjupning i etiska förhållningssätt och de lagar som omgärdar hälso- och sjukvården.

Samarbete ger brett upptagningsområde

Enligt Hanna Bertilsdotter Rosqvist, docent och ämnessamordnare i socialt arbete på Södertörns högskola, innebär det planerade programmet ett välkommet tillskott till det befintliga utbudet av utbildningar. Hon tillägger att programmet blir tillgängligt för studenter i närliggande regioner:

– Det är väldigt roligt att vi kan erbjuda socionomer utbildningen här i Flemingsberg, men även att socionomer bosatta i närliggande regioner kommer att kunna gå utbildningen utan att behöva flytta till Stockholm. Det är tack vare att vi inlett ett spännande samarbete med flera kringliggande regioner och Uppsala Universitet och Högskolan i Gävle.

I programmet integreras teori med praktiska inslag. De praktiska inslagen består bland annat av samtalsövningar förlagda antingen på Södertörns högskola, Uppsala Universitet eller Högskolan i Gävle och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Region Stockholm, Sörmland, Uppsala eller Gävleborg. Studenten väljer sin primära utbildningsort när hen söker till programmet. Under första terminen varvas teoretiska kurser med samtalsövningar och praktik i olika regionala verksamheter. Under den andra terminen utvecklar studenten sina professionella färdigheter genom en VFU-placering och fördjupar sina kunskaper i ett egenvalt område genom ett examensarbete.

Examen obligatorisk från 2024 för att beviljas legitimation

En hälso- och sjukvårdskurator arbetar med sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektiv inom hälso- och sjukvården och i mötet med människor. Under 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer och från och med augusti 2024 krävs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen för att bli beviljad legitimationen. Efter examen görs en ansökan till Socialstyrelsen om att bli beviljad legitimation.

Förutom att examen från utbildningen leder till att man blir legitimerad hälso- och sjukvårdskurator leder den även till en magisterexamen i socialt arbete, vilket ger behörighet till forskarutbildning i socialt arbete.

Planen är att cirka 25 studenter kommer att kunna påbörja sina studier på programmet höstterminen 2024.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-24