Dela

Facebook Mail Twitter

Skrivelse till regeringen angående förkortad mandatperiod för universitets- och högskolestyrelserna

Regeringen beslutade 27 april om externa ledamöter i de statliga lärosätenas styrelser. I beslutet framgår att den kommande mandatperioden kortas från tre år till 17 månader, för att regeringen under den perioden ska förändra processen för hur ledamöter utses och nya styrelser kunna utses.

Syftet med att förändra processen för att utse styrelseledamöterna uppges vara att få in personer med säkerhetspolitisk kompetens, med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Rektorer vid universitet och högskolor uppmanar nu regeringen att tänka om.

"Beslutet kan inte annat än tolkas som ett misstroende mot de nuvarande styrelsernas kompetens och den rådande processen att utse dessa. I förlängningen riskerar beslutet att utgöra ett hot mot lärosätenas självständighet och därmed möjligheten att kritiskt söka ny kunskap, följaktligen ett hot mot den akademiska friheten", står det i skrivelsen från rektorerna till regeringen.

- Med skrivelsen vill vi rektorer med kraft framföra vår kritik och tydliggöra vår syn på konsekvenserna av regeringens beslut säger Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg. Det säkerhetspolitiska läget är allvarligt och det är helt riktigt att lärosätena behöver förhålla sig till detta. Men det finns bättre sätt att försäkra sig om att lärosätena, med styrelserna i spetsen, har den kompetensen.

Läs hela skrivelsen Till regeringen med anledning av beslut om förkortad mandatperiod för universitets- och högskolestyrelserna Pdf, 98.6 kB.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-01