Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola bjuder in till dialoggrupp med anledning av regeringsuppdragen för romani chib

Södertörns högskola har två regeringsuppdrag som rör minoritetsspråket romani chib. Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga språket i alla dess varianter.

Fyra deltidsarbetande samordnare med olika bakgrund och kompetenser är anställda för genomförandet av uppdraget under 2023 och 2024.

I arbetet ska högskolan ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har, samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Detta kommer att genomföras med stöd från en dialoggrupp.

Dialogmöten kommer hållas två gånger per år och behandla frågor om utbildning och revitalisering av romani chib.

Deltagare till dialoggruppen ska nomineras senast den 3 maj 2023.
Till nomineringsformuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid eventuella frågor är du välkommen att mejla: romskt.regeringsuppdrag@sh.se.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-04-28