Dela

Facebook Mail Twitter

Gästprofessur vid lärarutbildningen i samarbete med Stockholms stad

Christian Eidevald tillträder i höst en tjänst som gästprofessor i pedagogik med inriktning mot förskolan. Han kommer arbeta för att förstärka forskning och undervisning kring förskolan och förskollärarutbildningen samt samverka med Stockholms stads förskolor.

Eidevald har lång och gedigen erfarenhet av såväl forskning som undervisning i relation till förskola och förskollärarutbildning. Språkutveckling hos barn är ett prioriterat område för Stockholms stad och ett område som inkluderas i tjänsten. Eidevald har inriktning mot arbetssätt för kvalitet och undervisning i förskola som syftar till att främja språkutveckling, lek, värdegrund och interkulturalitet.

Vill du jobba med förskollärarutbildning hos oss? Just nu utlyser vi lektorat i pedagogik med inriktning förskola. Länk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-26