Dela

Facebook Mail Twitter

Samarbetet med Botkyrka kommun växlar upp

Full fart framåt med fokus på forskningsdriven verksamhetsutveckling, ny kunskap och gemensamt kompetensutbyte. Nyligen var det kickoff inom det strategiska partnerskapet mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun. Medarbetare från kommunen och forskare från högskolan möttes och diskuterade ökad samverkan och nya projekt.

Botkyrka kommun och Södertörns högskola har sedan länge samverkat runt olika frågor. För drygt två år sedan fördjupades samarbetet genom ett strategiskt partnerskap kring hållbar samhällsutveckling.

– Partnerskapet bidrar inte bara till relevans och kvalitet i vår verksamhet, där våra forskare får kontakter och tillgång till data och empiri och studenterna får möjlighet att lära känna sina framtida arbetsgivare utan gör också att högskolan blir en viktig och delaktig aktör i samhällsutvecklingen och utvecklingen av lokalsamhället, säger Johanna Tollbäck, samverkansstrateg på Södertörns högskola.

Omsätta teori i praktik

Under workshopen presenterades flera av de projekt som utförts inom ramen för samarbetet. Bland annat berättade Petra Sintorn, enhetschef för Botkyrkas medborgarcenter och Martin Jonsson, docent på Södertörns högskola, om hur de tillsammans med Södertörnstudenter utfört en studie kring Botkyrkabors syn på samhällsservice och upplevelse att kunna påverka serviceutbud och närmiljö.

– Vårt samarbete med Södertörn har varit inriktat på tjänstedesign, till exempel hur vi kan göra data och information visuell och intressant att ta del av. Framåt är min vision att vi också ska arbeta innovationsdrivet tillsammans, säger Petra Sintorn.

I ett annat projekt har arkeologistudenter fått chansen att omsätta sina ämneskunskaper i ett praktiskt sammanhang. I våras genomfördes ett projekt kring kulturstigar i Botkyrka, där studenterna bland annat studerade allmänhetens mottagande av kommunens nya kulturstigar vid Hågelby, och skapade underlag för nya.

– Studenterna får en chans att se den roll som arkeologi och kulturarvsfrågor har i exempelvis samhällsplanering och kulturpedagogik. Samverkan innebär också att de ser att studieuppgifter och uppsatser verkligen kan vara intressanta för andra än lärare och studentkompisar. Men det ska understrykas att samverkan även är till stor nytta för oss lärare och forskare som får insikter i hur kulturmiljölagstiftningen fungerar i praktiken och hur arbetsmarknaden ser ut för våra studenter när de är färdiga med sina studier. Och samverkan i utbildningen ger inte sällan idéer för fortsatt forskningssamverkan, säger Kerstin Cassel, lektor i arkeologi.

Skarpa frågeställningar

Andra samarbetsprojekt som lyftes och inspirerade deltagarna under workshopen var bland annat en undersökning om ungas syn på hållbarhetsfrågor utförd bland gymnasieelever i Botkyrka och studie kring våldspreventivt arbete i skolmiljö.

– För oss som forskare är det givande att bedriva verksamhetsnära forskning och se hur vår forskning kan komma i direkt praktisk användning, att verksamheterna får forskarens ögon på det praktiska, vilket förhoppningsvis leder till verksamhetsutveckling, säger Inger Linblad, fil.dr och lektor i socialt arbete.

Energirik dag

Samarbetet skrevs formellt under vintern 2020 men olika samarbetsprojekt har pågått längre än så. Inte sällan i frågor som rör skola och medborgarfrågor. Partnerskapet har också resulterat i samarbeten kring högskolans utbildningar där utbildningsprogrammet för bibliotekarier utvecklas tillsammans med kommunen. Även personrörlighet där forskare och lärare på högskolan tillbringar tid hos kommunen för att utveckla verksamheten samt forskning och utbildning ingår i partnerskapet.

– Det här partnerskapet betyder väldigt mycket för oss inom Södertörns högskola. Det hjälper oss att göra våra utbildningar mer relevanta med bättre kvalitet eftersom vi kan koppla dem till verkliga erfarenheter. Detsamma gäller vår forskning, där vi har möjlighet att skapa skarpa frågeställningar tillsammans med Botkyrka kommun, sa Peter Dobers, professor i företagsekonomi på Södertörns högskola och med i ledningsgruppen för det strategiska partnerskapet med Botkyrka kommun.

Han var väldigt nöjd med uppstartsdagen som genomfördes på Södertörn högskolas nya coworkingarena Innovation station.

– Den här dagen har gett otroligt mycket energi, för att det är så många som vittnar om fördelarna med partnerskapet: att man snabbt hittar in i organisationerna, att man stimuleras och hittar korsbefruktningar som öppnar nya vägar, säger Peter Dobers.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-12