Dela

Facebook Mail Twitter

Campus Flemingsberg får cirka 800 nya student- och forskarbostäder – Avtal om markförvärv klart mellan ByggVesta, Stiftelsen Clara och Akademiska Hus

Inför att Huddinge kommun under hösten ska fatta formellt beslut om den nya detaljplanen för fastigheten Grantorp 2:32 inom Campus Flemingsberg i Huddinge, har ByggVesta slutit avtal om markförvärv med Stiftelsen Clara och Akademiska Hus för uppförandet av student- och forskarbostäder inom området.

Visionsbild nya studentbostäder på Campus Flemingsberg (bild: Towatt Architects & Planners)

Visionsbild nya studentbostäder på Campus Flemingsberg (bild: Towatt Architects & Planners)

Det är ett viktigt steg för att ytterligare stärka Campus Flemingsberg som innovationsmiljö och säte för forskning och utbildning. Projektet planeras i den centrala delen av Flemingsberg, i ett av Stockholms mest intressanta regionala stadskärnor.

– Flemingsberg är ett dynamiskt område, och vi är stolta över att kunna förverkliga vår strategi att skapa studentbostäder där de behövs mest och samtidigt bidra till den positiva utvecklingen av Södertörn, säger Catarina Fritz, tillförordnad vd ByggVesta.

I detta expansiva område kommer de cirka 800 nya studentbostäderna ihop med nya lokaler och trivsamma kvarter skapa en modern och attraktiv campusmiljö. Projektet har bearbetats sedan 2016 och har nu en utformning som verkligen svarar mot studenternas behov, och kompletterar nuvarande bostäder och verksamheter för att detta skall kunna bli ett av Sveriges mest intressanta campusområden.

– Att det byggs fler student- och forskarbostäder är en förutsättning för lärosätenas utveckling och för att ingen ska behöva välja bort utbildningar eller tjänster på grund av bostadsbrist. Akademiska Hus arbetar på flera olika sätt för att bidra till att studentbostadsbyggandet ökar, bland annat genom att sälja mark till andra aktörer, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

– Det är väldigt glädjande att det ska byggas fler student- och forskarbostäder på Campus Flemingsberg. Det bidrar till utvecklingen av en levande miljö och ett levande campusområde. Projektet är en viktig del i arbetet med att befästa bilden av Flemingsberg som en regional stadskärna med ett rikt studentliv och en rik akademisk miljö, säger Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola.

Detaljplaneprocessen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023, med planerad byggstart under våren 2024. Projektets första etapp om cirka 400 lägenheter beräknas vara färdigställd under en period från slutet av 2025 till halvårsskiftet 2026.

Om Campus Flemingsberg
På Campus Flemingsberg möts nära 20 000 studenter och forskare på bland annat Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola, Stockholms musikpedagogiska institut och KTH.

Om Stiftelsen Clara
Stiftelsen Clara har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet. Dess förmögenhet består bl.a. av fastigheter i Flemingsberg. Dåvarande Stockholms Läns Landsting är stiftare och år 2017 signerade Clara ett fastighetsöverlåtelseavtal med ByggVesta AB. Nu utvecklas Campus ytterligare med studentbostäder vilket gynnar bl.a. Södertörns högskola och närliggande skolor såsom KI och KTH.

Om Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. I samverkan med kunder utvecklar, bygger och förvaltar Akademiska Hus kunskapsmiljöer som stärker lärosätenas attraktionskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Om ByggVestas studentbostäder
ByggVesta är en ledande aktör inom utvecklingen av och studentbostäder, med beprövad erfarenhet av att skapa populära bostadsområden i campusnära lägen i Stockholm och Linköping. Det tidigare projektet Colonia i Linköping mottog Studentbostadspriset 2021. Priset tog fasta på såväl utformning av området, som hållbarhetsaspekter och studenternas inflytande.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-21