Dela

Facebook Mail Twitter

Anna-Lena Laurén utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola

Anna-Lena Laurén, journalist och författare, utnämns till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2024.

Anna-Lena Laurén Foto: Oksana Jusjko

Anna-Lena Laurén Foto: Oksana Jusjko

Södertörns högskola har sedan 2013 årligen utnämnt en hedersdoktor. Till hedersdoktor utnämns en person som gjort särskilt betydelsefulla insatser för samhälle och kultur eller främjat högskolans forskning eller utbildning, eller på annat sätt inspirerat eller bidragit till högskolans utveckling. För 2024 har fakultetsnämnden vid Södertörns högskola utsett journalisten och författaren Anna-Lena Laurén till ny hedersdoktor. Laurén har under de senaste decennierna arbetat som reporter och korrespondent för en lång rad svenska och finska medier med Ryssland och Östeuropa som bevakningsområde. Nyligen utsågs hon till Dagens Nyheters korrespondent i Kiev.

─ Anna-Lena Laurén är en enastående publicist, stilist, berättare, och kunskapsförmedlare, och hon har en unik och viktig röst i det offentliga rummet. Hennes texter sticker ut i mediebruset med sin oförlikneliga kombination av kritisk granskande journalistik och inkännande patos, makroanalys och mikroperspektiv, och hennes betydelse i det samtida medielandskapet har med Rysslands aggressiva invasion av Ukraina och den polarisering vi ser i medierna blivit än viktigare idag säger Stina Bengtsson, dekan och ordförande för fakultetsnämnden vid Södertörns högskola.

Anna-Lena Laurén har skrivit flera böcker om Ryssland och Östeuropa och har blivit flerfaldigt prisad för både sin journalistik och sitt författarskap. Exempelvis har hon tilldelats Publicistklubbens utmärkelse Guldpennan 2015, utsetts till Årets journalist i Finland 2020, Årets stilist i Sverige 2021, samt fick 2022 det prestigefyllda Jolopriset.

─ Det är en stor heder att få den här utmärkelsen. Jag ser den som en bekräftelse på hur viktigt det är med korrespondenter på plats för förståelsen av omvärlden. Journalistik och intellektuella samtal, forskning och debatt på svenska har ett egenvärde, liksom det finns ett egenvärde i att fördjupa sig i länder, språk och kulturer under lång tid. Djupare förståelse tillåter inga genvägar och den förutsätter en öppen offentlighet och ett förutsättningslöst intellektuellt samtal säger Anna-Lena Laurén.

Motivering till utnämningen till hedersdoktor 2024 lyder:

”Lauréns författarskap och journalistiska gärning ligger väl i linje med Södertörns högskolas forskningsprofil mot Östersjö- och Östeuropaområdet och högskolans ethos. Hennes arbete tjänar som viktig inspiration för den forskning med inriktning på Östersjöområdet som bedrivs vid Södertörns högskola och hennes engagerade, initierade, nyanserade, och folkbildande röst är en förebild för alla som verkar i offentligheten. Lauréns sätt att arbeta visar på den oerhörda betydelsen av att ha en journalist på plats under lång tid med ett brett kontaktnät som sträcker sig bortom de gängse kanalerna och elitkällorna. Hon utgör en unik och viktig röst i samtiden, och hon utnämns därför till 2024 års hedersdoktor vid Södertörns högskola.”

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-19