Dela

Facebook Mail Twitter

SÖFREs styrelse kallar till extrainsatt föreningsstämma

Den 22 november klockan 16:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma äga rum i sal MA636.

SÖFRE föreningsstämma 22 nov

På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2024 in. Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.

Som ordinarie medlem i SÖFRE har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under år 2023. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd, för att den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2024 ska kunna röstas in. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

Länk till medlemskap: https://hitract.se/hitclub/589 Länk till annan webbplats. eller https://sofre.se/bli-medlem/ Länk till annan webbplats.

HANDLINGAR
Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår, motioner som medlemmar föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman. Handlingarna publiceras senast 24 timmar innan stämman.

Motions- och propositionsstopp den 15 november!

Förslag på motioner kan skickas till ordforande@sofre.se

HÅLLTIDER
Motions- och propositionsstopp: Senast 15 november

Extrainsatt föreningsstämma: 22 november, kl. 16:00 i MA636

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-11-06