Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola och Huddinge kommun utlyser scenkonstresidens 2024

Södertörns högskola och Huddinge kommun utlyser ett scenkonstresidens för fjärde året i rad. Syftet med residenset är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt, lokalsamhället samt högskolans forskning och utbildning. Nu söker vi professionella utövare inom scenkonst (musik, dans, cirkus, teater etc.) som under 2024 vill utforska konstnärliga metoder och processer i nära samarbete med högskolan och kommunen.

Platsen för residenset är Flemingsberg i Huddinge kommun. Flemingsberg samlar 16 000 invånare i bostadsområdena Grantorp och Visättra och 19 000 studenter inom högre utbildning på campusområdet, med Södertörns högskola som ett av flera lärosäten. Flemingsberg står inför en omfattande stadsutveckling och ska år 2050 utgöra en regional stadskärna och nod för arbetsplatser, service och kultur i södra Stockholm.

Residenset innefattar olika former av samverkan med bland annat studenter, forskare och lärare från högskolan samt med invånare och lokala aktörer i Flemingsberg. Residenten genomför workshops och samlar material samt har öppna repetitioner/work in progress, seminarier och dialoger på högskolan och i lokalsamhället.

Produktionsplatsen för residenset är scenkonstlokalen Svarta lådan på Södertörns högskola. Arbetet med lokalsamhället genomförs i bostadsområdena där både befintliga och nya platser, såväl inom- som utomhus, prövas och används.

Utvald aktör tilldelas en värd från en forsknings- och undervisningsmiljö som är relevant för det konstnärliga arbetet. Den utvalda aktören får inledningsvis även lotsning från kommunen för att möjliggöra samarbeten och kontaktytor i Flemingsberg, vilka residenten utvecklar och förvaltar under genomförandet.

Perioden för residenset löper på deltid under april-december 2024 och ska resultera i en konstnärlig produktion i form av en föreställning, performance, film eller liknande som visas för publik.

Vem söker vi?

  • Vi söker en professionell individ eller grupp inom scenkonst som är intresserad av att utforska och utveckla sin konstnärliga praktik tillsammans med målgruppen, dvs. de som bor, studerar, forskar, undervisar eller arbetar i Flemingsberg.
  • Vi söker en aktör som är villig att arbeta dialogiskt och gränsöverskridande och har ett intresse för konstens roll i socialt hållbar samhällsutveckling.
  • Vi ser gärna erfarenhet av att ha varit konstnärligt verksam i socioekonomiskt svaga områden och att delaktighet är del av den konstnärliga praktiken.

Praktisk information

Period: residenset löper på deltid under april-december 2024 och inleds med en introduktion och en undersökningsperiod. Beslut meddelas vecka 11.

Lokal: Svarta lådan är en black box utrustad med enkel teknik och viss teknisk support. Residenten har tillgång till Svarta lådan samt till intilliggande loge med dusch under totalt 30 dagar. Utöver det har residenset möjlighet att erbjuda upp till 30 dagars tillgång till annan repetitionslokal.

Finansiering: Ett trepartsavtal tecknas på 200 000 kr för nio månaders deltidsresidens. Residenset bekostar inte boende. F-skattsedel är ett krav.

Ansökan

Skicka ansökan om max 1 A4 till scenkonstresidens@sh.se senast söndag 11 februari 2024. Skriv ”Ansökan scenkonstresidens” i ämnesraden.

Ansökan ska innehålla följande:

  • En redogörelse för varför du/ni är intresserade av ett residens i samverkan med Södertörns högskola och Huddinge kommun.
  • En beskrivning av vad du/ni vill åstadkomma eller utforska utifrån residensets syfte samt hur de givna målgrupperna skulle inkluderas.
  • Preliminär tidsplan och ungefärlig budget över residensperioden bifogas som bilaga.
  • CV med länkar till tidigare arbete bifogas som bilaga.

Bedömningen kommer att göras utifrån fyra områden: Idé, relevans, erfarenhet och genomförbarhet.
Varmt välkommen med ansökan!

Kontakt

Petra Norling, samverkanskoordinator, Södertörns högskola.
petra.norling@sh.se; 0703-28 46 61

Mirja Timmerlid, kultursamordnare, Huddinge kommun.
kultur@huddinge.se

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-02