Dela

Facebook Mail Twitter

Uttalande angående utredningen ”Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten”

För att tydliggöra sin ståndpunkt kring regeringens utredning "Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten" gör nu Södertörns högskolas rektor Gustav Amberg ett uttalande. Han framhåller att utredningen med tilläggsdirektivet om informationsskyldighet berör högskolan, då högskolan utbildar studenter som kommer vara verksamma inom de berörda arbetsområdena. Högskolan bedriver även forskning relaterad till områden som nämns i utredningen och informationsskyldigheten skulle kunna omöjliggöra sådan forskning.

Gustav Amberg

Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola

Regeringen tillsatte i juni 2022 utredningen "Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten", som i augusti 2023 fick ett tilläggsdirektiv (Dir. 2023:126). Under rubriken "Ett utökat informationsutbyte" står att det är nödvändigt att det finns förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte, där kommuner och myndigheter inom ramen för sin verksamhet informerar Migrationsverket eller Polismyndigheten om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Längre ned i samma avsnitt skrivs att I uppdraget ligger också att undersöka vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs.

- Jag har fått frågor kring detta och då svarat att vi förstås ännu inte vet vad utredningen kan komma fram till. Klart står dock att förslagen kan komma att påverka de som arbetar inom skola, socialtjänst, vård och så vidare, säger Gustav Amberg, rektor för Södertörns högskola. När den färdiga utredningen kommer på remiss till högskolan kommer jag att se till att berörda ämnesmiljöer ges tillfälle att bidra med synpunkter i högskolans svar till regeringen.

Gustav Amberg fortsätter:

- Detta angår högskolan och oss som arbetar här eftersom vi utbildar studenter för skola och socialtjänst med mera, och har långtgående samverkan där vi möter personer som enligt utredningsdirektivet skulle kunna vara föremål för en informationsskyldighet. En för högskolor och universitet brännande punkt är också att vi bedriver forskning relaterat till skola, socialt arbete, sociologi och många andra områden. För att genomföra sådan forskning krävs att kunna möta människor i många situationer med förtroende. En informationsskyldighet skulle omöjliggöra sådan forskning. Detta är för mig oacceptabelt.

- Många, kommuner, fackförbund, högskole- och universitetsrektorer med flera, har reagerat på detta. Jag säger alltså inget nytt, men på förekommen anledning vill jag gärna vara tydlig med min egen ståndpunkt och upprepa vad jag annars har svarat när jag har fått frågor.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-17