Dela

Facebook Mail Twitter

Hållbarhetsstrateg – nytt kandidatprogram startar i höst

Hösten 2024 startar programmet Hållbarhetsstrateg på Södertörns högskola och många möjligheter väntar den miljöintresserade studenten efter avslutade studier.
Vi räknar med att studenterna får intressanta arbeten där de har stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen inom många olika områden efter utbildningen, säger Björn Hassler, tillförordnad programsamordnare.

Moasbåge_södertörnshögskola

Programmet ges på grundnivå och vänder sig till dig som är intresserad av miljö, klimat och hållbarhet. Utbildningen ger en heltäckande mångvetenskaplig utbildning där du får kunskap om alla dimensioner av hållbarhet och klimat samt praktiska kunskaper i projektledning och kommunikation.

Björn Hassler

– Vi har startat det här programmet eftersom hållbarhet blir allt viktigare inom den framtida samhällsutvecklingen, såväl för myndigheter som för företag och ideella organisationer. Därmed räknar vi med att möjligheterna att få intressanta arbeten efter avslutad utbildning bör vara mycket goda, säger Björn Hassler.

En hållbarhetsutbildning i framkant

Utbildningen ligger i framkant med att professionalisera hållbarhetsarbetet och stärka såväl den privata som offentliga sektorns kompetensbehov. Studenterna får värdefulla kunskaper som de också har stor nytta av i vardagslivet.

– De ganska få utbildningar som finns på universitet är oftast inriktade mot antingen huvudsakligen natur- eller samhällsvetenskap. Vårt program är uttalat mångvetenskapligt, där vi för samman natur- och samhällsvetenskap, plus inslag av humaniora. Det gör vårt program unikt och väl avpassat till den breda kunskap en hållbarhetsstrateg behöver behärska, säger Björn Hassler.

Efter studierna

– Du kommer förmodligen att arbeta med att lyfta fram och bevaka klimat-, miljö- och hållbarhetsperspektiv, som även kan inkludera frågor kopplade till social och ekonomisk hållbarhet. Eftersom dessa aspekter är viktiga i snart sagt alla typer av verksamheter, kan din framtida arbetsplats vara en myndighet eller ett företag, likaväl som en ideell organisation. Förmodligen kommer du att vara något av en ”spindel i nätet”, eftersom hållbarhetsperspektiven behöver finnas med i alla delar av verksamheten. Därför blir din insats av stor betydelse, avslutar Björn Hassler.

Efter studierna har du även behörighet att söka vidare studier på avancerad nivå.

Läs mer om programmet Hållbarhetsstrateg här. Om du lämnar din e-postadress och kryssar för programmet på sh.se/intresse skickar vi en påminnelse i samband med att anmälningsperioden öppnar den 15 mars.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-20