Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola deltar i ansökan att etablera KreativEU

Den 15-17 januari deltog en grupp från deltog en grupp från Södertörns högskola vid ett konsortiemöte vid University of Opole i Opole, Polen, inför en ansökan till EU för att etablera ett European Universities initiative (EUI) kallat KreativEU. Ansökan kommer att skickas in nu i februari och svar från EU förväntas komma i juni.

KreativEU, som står för "Knowledge & Creativity European University," representerar ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan elva lärosäten över hela Europa. Projektet fokuserar på att skapa en konkurrenskraftig utbildningsmodell inom det mångvetenskapliga kulturarvsområdet. Inriktningen på att värna och utveckla det europeiska kulturarvet har inte tidigare behandlats inom Europauniversitetens konsortier, och kommer att lägga grunden för ett transnationellt samarbete kring kulturarvets roll i frågor om hållbarhet, integration, jämställdhet och digitalisering, samt utveckla strategier för att arbeta med dessa frågor utifrån behoven och förutsättningar i de olika regionerna.

Ambitionen är att stärka den europeiska sammanhållningen och värdegrunden genom att koppla samman nationella och lokala kulturarv, traditioner, hantverk och folklore och därigenom främja den konstnärliga och kulturella mångfald som kopplar samman utbildning, forskning, innovation och samhällsservice i Europa. KreativEU-konsortiet delar en vision om att kulturell och konstnärlig diversitet är en drivkraft för sammanhållning, jämlikhet, fred, hållbarhet och innovation, och söker samarbetspartners utanför akademin för att utveckla innovativa lösningar, kunskapsöverföring och idéutbyte mellan olika samhällssektorer

De lärosäten som ingår i i KreativEU-konsortiet är förutom Södertörns högskola:
Polytechnic University of Tomar , Portugal Tsenov Academy of Economics, Bulgarien Trnava University, Slovakien Valahia Univ. of Târgoviște, Rumänien Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Turkiet University of South Bohemia, Tjeckien University of Camerino, Italien Breda University of Applied Sciences, Nederländerna University of Greifswald, Tyskland University of Opole, Polen

Vid en beviljad ansökan kommer projektet att gå in i en uppstartsfas under höstterminen 2024, för att sedan bedrivas med EU-finansiering under åren 2025-2029, med möjligheter till förlängd finansiering därefter.

Arbetsgruppen som ansvarar för Södertörns högskolas del av ansökan leds av Andreas Åkerlund, professor i historia och rektorsråd för internationalisering. Vid konsortiemötet i Polen deltog Andreas Åkerlund tillsammans med Karin Granevi från International Office och Lovisa Olsson från Institutionen för historia och samtidsstudier.

För mer information, kontakta Andreas Åkerlund

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-12